Rząd powoła pełnomocnika ds. innowacyjności w projektach europejskich

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację o projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw innowacyjności w projektach europejskich

Rząd powoła pełnomocnika ds. innowacyjności w projektach europejskich

Jarmoluk / Pixabay

Zgodnie z opublikowanym projektem (nr nr RD531) w 2 kwartale br. ma zostać powołany pełnomocnik ds. innowacyjności w projektach europejskich. Będzie miał rangę sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten resort też przygotowuje przepisy.

Rolą pełnomocnika byłoby wspieranie innowacyjności w ramach realizacji programów i projektów finansowanych w nowej perspektywie finansowej UE (2021-2027) oraz w ramach realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Do zadań pełnomocnika należeć będą: analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie innowacyjności w ramach realizacji programów, projektów i przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich; identyfikacja problemów i ryzyk dla innowacyjności w ramach realizacji programów, projektów i przedsięwzięć; podejmowanie działań mających na celu promowanie innowacyjności oraz rozwijanie współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie upowszechniania innowacyjności.

Zobacz również:

  • Biały Dom wyda zasady dotyczące sztucznej inteligencji

Dodano, że pełnomocnik będzie mógł współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Będzie mógł też powoływać zespoły eksperckie oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz po uzgodnieniu tego z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego

Źródła: gov.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200