Rząd poparł 22-procentowy VAT

Rada ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, polegający na ponownym zastąpieniu 7-procentowej stawki podatku VAT na usługi teleinformatyczne stawką 22-procentową. Ustawę obniżającą stawkę uchwalono zaledwie miesiąc temu.

Rząd zaakceptował we wtorek (7 sierpnia br.) projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Projekt złożony przez ministra finansów zakłada, że stawka podatku VAT na usługi teleinformatyczne (w tym internetowe) zostanie przywrócona do pierwotnego poziomu 22%. Na początku lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy i obniżenie podatku VAT z 22% na 7%.

Powodem proponowanej zmiany są trudności ze sprecyzowaniem zakresu usług teleinformatycznych, głównie internetowych. Nie ma bowiem dotychczas jednoznacznej definicji tych usług. Ponadto za przywróceniem stawki 22-procentowej, rząd opowiada się ze względu na trudną sytuację budżetu państwa. Obniżenie stawki, jeszcze w bieżącym roku, mogłoby zmniejszyć wpływy do budżetu o ok. 300 mln zł. Zdaniem ministra gospodarki, Janusza Steinhoffa, może to być nawet 1 miliard zł.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł

Ustawa z 5 lipca br. została podpisana przez prezydenta i do końca sierpnia ma być ogłoszona w dzienniku ustaw. Nie weszła więc on jeszcze w życie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200