Rynek usług chmurowych w Europie zdominowany przez amerykańskich gigantów

Amazon, Microsoft i Google mają obecnie 72% udziału w europejskim rynku. Czy oznacza to, że działające w Europie firmy nie mają szans na konkurencję i zostaną zepchnięte w rynkowe nisze?

Rynek usług chmurowych na świecie rośnie dynamicznie. Jak przewiduje Fortune Business Insights w raporcie Cloud Computing Market Forecast 2022-2028 do roku 2028 będzie to średni wzrost wynoszący 17,9% rocznie, a wartość tego segmentu rynku osiągnie poziom blisko 800 mld USD.

Rosnący popyt na usługi chmurowe można zaobserwować również w Europie, gdzie od początku 2017 roku do II kw. 2022 roku nastąpił ponad 5-krotny wzrost wartości rynku (10,4 mld euro w II kwartale), jak wynika z analiz opublikowanych przez Synergy Research Group.

Zobacz również:

  • Nowe rozwiązania firmy Amazon mogą sporo namieszać na rynku chipów AI
  • Microsoft zaprezentuje najnowsze osiągnięcia AI na konferencji Nvidia GTC
  • Google ostrzega przed monopolem Microsoftu w chmurze

Według Synergy Research, w ostatnich czterech kwartałach przychody z usług chmurowych w Europie (w tym usług IaaS, PaaS i hostowanej chmury prywatnej) wyniosły łącznie ponad 27 mld euro, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do poprzednich czterech kwartałów. Usługi IaaS i PaaS stanowią ponad 80% rynku i rosną szybciej niż segment hostowanych lub zarządzanych chmur prywatnych. W szczególności najszybciej rośną usługi PaaS związane z bazami danych i systemami IoT oraz analitycznymi.

Kluczowe czynniki wpływające na wzrost popytu to głównie rosnąca ilość danych generowanych przez strony internetowe i aplikacje mobilne, wzrost zainteresowania optymalizacją aplikacji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i mechanizmów uczenia maszynowego, a także potrzeba przyspieszenia odzyskiwania danych po awariach systemu IT.

Mogłoby się więc wydawać, że lokalni usługodawcy, którzy zainwestowali w infrastrukturę obsługującą chmury mogą być pewni, że ich biznes będzie się szybko rozwijał. Ale według Synergy Research, choć w latach 2017-2022 europejscy dostawcy usług zwiększyli swoje przychody o 167%, ale jednocześnie ich udział w rynku spadł z 27% do zaledwie 13%. A głównymi beneficjentami wzrostu były firmy Amazon, Microsoft i Google. Ci trzej wiodący globalni dostawcy usług chmurowych mają obecnie 72-procentowy udział w europejskim rynku. Natomiast wśród europejskich dostawców liderami są SAP i Deutsche Telekom (każda ma udział około 2%), a za nimi plasują się OVHcloud, Telecom Italia, Orange oraz wiele firm działających lokalnie lub regionalnie. Jednocześnie mniejsi dostawcy chmury z USA i Azji systematycznie tracą udziały w europejskim rynku usług chmurowych.

Rynek usług chmurowych w Europie zdominowany przez amerykańskich gigantów

Skąd się bierze dominacja amerykańskich korporacji w Europie

„Na rynku usług chmurowych dużą rolę odgrywają inwestycje w dużej skali. Firmy aspirujące do roli liderów, aby odnieść sukces muszą ponosić ogromne nakłady finansowe, mieć długoterminowe plany, zapewniać rentowność inwestycji, działać z determinacją i konsekwentnie dążyć do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Żadna z europejskich firm nie zbliżyła się nawet do tego zestawu kryteriów i dlatego na europejskim rynku dominują amerykańskie korporacje” uważa John Dinsdale, główny analityk w Synergy Research Group.

„Amerykańscy dostawcy usług chmurowych każdego kwartału inwestują ponad 4 miliardy euro w europejskie programy rozwoju, co jest sumą zbyt wysoką praktycznie dla wszystkich europejskich firm, które chciałyby z nimi konkurować o pozycję lidera rynku. W związku z tym europejscy dostawcy usług chmurowych w większości koncentrują się na obsłudze lokalnych grup klientów, którzy mają specyficzne, lokalne wymagania lub pracują jako partnerzy tych dużych amerykańskich korporacji. Niektórzy z europejskich usługodawców będą się nadal rozwijać, ale jest mało prawdopodobne, aby uzyskali istotne postępy pod względem wzrostu udziału w rynku europejskim” mówi John Dinsdale.

Oprócz ogromnych inwestycji finansowych w rozwój marki i usług, innym ważnym czynnikiem, który może sprzyjać dominacji amerykańskich dostawców usług chmurowych jest fakt, że firmy te są na rynku od dziesięcioleci, a użytkownicy mają tendencję do ufania im bardziej niż mniej znanym usługodawcom.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200