Rynek transmisji danych

Frost & Sullivan, po przeprowadzeniu analiz, opublikował raport, który wskazuje na perspektywę potrojenia obrotów rynku usług związanych z przesyłania danych z 1,4 mld USD w 1993 do 4,4 mld USD w 1999. W najbliższych latach wzrost obrotów ma wynosić 22% rocznie.

Frost & Sullivan, po przeprowadzeniu analiz, opublikował raport, który wskazuje na perspektywę potrojenia obrotów rynku usług związanych z przesyłania danych z 1,4 mld USD w 1993 do 4,4 mld USD w 1999. W najbliższych latach wzrost obrotów ma wynosić 22% rocznie.

Jak wynika z analiz, rynek sieci wykorzystujących technologie szybkiej transmisji pakietowej (fast-packet frame relay) będzie rozwijać się od 4% w 1993 do 14% w 1999 r. Sieci ATM (Asynchronous Tranfer Mode), będą stanowiły do 7% całości obrotów w 1999 r. ISDN (Integrated Services Digital Network) powiększy swoje udziały z 5% w 1993 do 19% w 1999. Wszystko to będzie się działo równolegle ze spadkiem udziałów, dominującego obecnie protokołu komutacji pakietów X.25, z 78% do 46% ogólnych obrotów tego rynku. Spodziewany jest również rozwój SMDS (Switched Multimegabit Data Services). trybie ATM. Rozpowszechni się również transmisja danych w sieciach LAN, ze względu na brak konieczności przeformatowywania danych, ale uzyska ona raczej popularność w zastosowaniach o zasięgu lokalnym, a nie krajowym.

Rozwój usług transmisji danych zmusi właścicieli sieci do zwiększenia nakładów na edukację użytkowników i promocję korzyści płynących z korzystania z nowej formy przekazu informacji.

Przewidywany jest znaczny wzrost obrotów usług transmisji danych ale trudno o precyzyjne przewidywania, ze względu na to, że różnego typu usługi (nie sposoby transmisji) będą się na siebie nakładać.

Z rozwojem usług transmisji danych wiąże się powstawanie nowych urządzeń i oprogramowania, którego maksymalny udział w całości obrotów tego rynku, oceniany na 28%, nastąpi w 1995 r.

Szybki rozwój rynku usług transmisji danych związany jest z coraz powszechniejszą automatyzacją firm i instytucji, które szukają sposobów obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Czynnikiem sprzyjającym jest łatwy dostęp do sieci lokalnych, a poprzez nie do dużych sieci, dla pracowników wyposażonych w biurkowe i przenośne komputery. Duże prędkości przesyłania danych i podział pasm przenoszenia spowodowały, że transmisja w sieciach ogólnodostępnych może być tańsza niż w sieciach wydzielonych.


TOP 200