Rynek sieciowy w liczbach

Firma In-Stat przedstawiła analizę sprzedaży produktów sieciowych w I kwartale br.

Firma In-Stat przedstawiła analizę sprzedaży produktów sieciowych w I kwartale br.

Wartość sprzedaży koncentratorów i przełączników sieci LAN na świecie wyniosła w I kwartale br. 2,9 mld USD, czyli 9% więcej niż w IV kwartale ub.r. Oznacza to jednocześnie 27% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku - twierdzą przedstawiciele firmy In-Stat, specjalizującej się w analizie rynku. Mimo stałego wzrostu sprzedaży produktów sieciowych, zauważalne jest jednak zmniejszenie tempa tego wzrostu. Nie jest to jednak spowodowane wyłącznie obniżką liczby sprzedanych urządzeń sieciowych, ale przede wszystkim stałym spadkiem ich cen, co nawet przy takiej samej liczbie sprzedanych urządzeń powoduje w kolejnych latach mniejsze obroty.

Liderami rynku koncentratorów i przełączników sieciowych w I kwartale br. są wg In-Stat: 3Com, Bay Networks i Cisco. Największy udział w sprzedaży, bo aż 27,2%, miał 3Com. Jego najwięksi konkurenci Bay Networks i Cisco osiągnęli odpowiednio: 12,6% i 11,8% udziałów. Niemniej analizując tempo wzrostu tych trzech firm należy oczekiwać, że w najbliższych miesiącach Cisco wyprzedzi Bay Networks. Cisco ma bowiem najszybsze tempo wzrostu udziałów rynkowych, wynoszące 33,1%. Sprzedaż 3Com w stosunku do ostatniego kwartału ub.r. wzrosła o 21,3%, a Bay - zaledwie o 11,7%.

Najlepiej sprzedające się urządzenia sieciowe to przełączniki, których wartość sprzedaży w I kwartale br. wyniosła 2,04 mld USD (dla porównania: w IV kwartale ub.r. - 1,83 mld USD). Jednak tempo wzrostu sprzedaży przełączników było stosunkowo niskie i wyniosło tylko 10%.

Rynek koncentratorów sieciowych wzrósł zaledwie o 3% - zarówno pod względem liczby sprzedanych portów (18,82 mln), jak i wartości sprzedaży (881 mln USD). I chociaż ceny portów w koncentratorach w ostatnim kwartale nie zmieniły się, to analitycy przewidują, że trzy kolejne kwartały przyniosą ich znaczną obniżkę.

Wzrasta także udział portów Fast Ethernet w ogólnej sprzedaży koncentratorów (w stosunku do standardowych portów ethernetowych i innych). W IV kwartale ub.r. wyniósł on 8%, a w I kwartale br. - 19%. Udział standardowych portów Ethernet w I kwartale br. zmniejszył się z 85 do 75%.

Na popularności stale tracą też porty Token Ring i FDDI. Mimo że ich sprzedaż w I kwartale br. wyniosła 15% wartości rynku portów sieciowych, to pod względem liczby stanowiły one zaledwie 6%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200