Rynek pracownika

Wzrost wynagrodzeńw Polsce był powszechnyi w niektórych branżach sięgnął 20%. Dowodzą tego wyniki 10. edycji badania Bazy Danych Wynagrodzeń Całkowitych TCM 2007, przeprowadzonego przez Hewitt Associates.

Wzrost wynagrodzeńw Polsce był powszechnyi w niektórych branżach sięgnął 20%. Dowodzą tego wyniki 10. edycji badania Bazy Danych Wynagrodzeń Całkowitych TCM 2007, przeprowadzonego przez Hewitt Associates.

63%

uczestników TCM 2007 wiąże składniki wynagrodzenia z wynikami pracy.

Uczestniczyło w nim 146 firm z całej Polski, reprezentujących 17 branż. Według badania Hewitt Associates, średnioroczne podwyżki wynagrodzeń w latach 2004-2005 wyniosły ok. 4-5%. W roku 2006 średnioroczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 6-8%, a na niektórych stanowiskach w branży produkcyjnej nawet 20%.


TOP 200