Rynek inteligentnych usług

Już ponad 80 proc. organizacji przyznaje, że przejście na oprogramowanie i modele usługowe jest kluczowym trendem, wpływającym na ich branżę – wynika z najnowszego raportu Capgemini.

Rynek inteligentnych usług

Fot. Nextvoyage/Pexels

Według raportu Capgemini, prawie 90 proc. organizacji spodziewa się przychodów z inteligentnych usług w ciągu najbliższych 3 lat, a 87 proc. twierdzi, że inteligentne produkty i usługi mają kluczowe znaczenie dla ich strategii biznesowej. Jest to szczególnie widoczne w sektorze produkcji przemysłowej (87 proc.), tuż za nim plasuje się branża produktów medycznych i konsumenckich (obie 84 proc). Oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat średnio 28 proc. przychodów organizacji będzie pochodzić z inteligentnych usług, w porównaniu z 12 proc. obecnie.

„Inteligentne produkty to wykonane zgodnie z ideą „smart”, połączone stale z siecią, oparte na oprogramowaniu rozwiązania, które można stale ulepszać za pomocą informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Dane, które generują i zbierają, umożliwiają organizacjom oferowanie inteligentnych usług – prowadząc do nowych modeli biznesowych i dochodowych opartych na „serwicyzacji”. Serwicyzacja odnosi się do branż wykorzystujących swoje produkty do sprzedaży „wyników jako usługi”, a nie jednorazowej sprzedaży” – wyjaśnia Piotr Kosewski, Artificial Intelligence Capability Cluster Lead w Capgemini Polska.

Zobacz również:

  • Capgemini zainwestuje 2 mld euro w sztuczną inteligencję
  • HPE Alletra Storage MP – technologiczna inwestycja na lata

Organizacje, które rozpoczęły wdrażanie inteligentnych produktów i usług, dostrzegają nie tylko korzyści związane z przychodami: 83 proc. z nich zmniejszyło koszty obsługi, 83 proc dostrzega lepsze doświadczenia klientów, a 84 proc. mniejszy wpływ na środowisko. Inteligentne produkty i usługi, z ich zdolnością do gromadzenia, udostępniania danych i obserwacji, mają potencjał stymulowania zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez umożliwianie pomiaru ilości odpadów, identyfikowanie możliwości oszczędzania energii, węgla, wody itp. oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Organizacje o dobrze zdefiniowanych wizjach i strategiach dotyczących inteligentnych produktów i usług (59 proc. badanych) – już odnotowały redukcję emisji dwutlenku węgla o niemal 1/10 (wskazało na to 56 proc. z nich); poprawę o ponad 10 proc. wskaźników Net Promoter/Customer Satisfaction (55 proc.); a prawie połowa odnotowała przyspieszenie we wprowadzaniu na rynek efektów pracy działów badań i rozwoju oraz spadek kosztów serwisowania o ponad 10%.

Firmy jednak czują się słabo przygotowane do zmiany z modelu biznesowego opartego na produkcie do modelu opartego o usługi, a wiele z nich jeszcze nie czerpie z tego korzyści: połowa ankietowanych stwierdziła, że są obecnie na etapie pilotażowym. Tylko 8 proc. przoduje na drodze do transformacji. To przedsiębiorstwa, które z powodzeniem opracowały strategię transformacji swoich kompleksowych łańcuchów wartości i modeli operacyjnych; aktywnie koncentrują się na modelach biznesowych opartych na wynikach lub usługach i odeszły od dotychczasowej technologii i systemów.

Badania Capgemini pokazują, że 56 proc. organizacji przyznaje, że dotychczasowa technologia pozostaje poważną przeszkodą w postępie. Natomiast 76 proc. respondentów wskazuje na wyzwania związane z danymi, zauważając brak stabilnej infrastruktury do przechowywania nowych danych generowanych przez inteligentne produkty i usługi. Wskazuje to na potrzebę przekształcania i inwestowania w infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić dostęp i solidne zarządzanie danymi w całym łańcuchu wartości.

Firmy deklarują ponad 40 proc. lukę umiejętności w kluczowych rolach, takich jak specjaliści ds. zarządzania danymi i analitycy, czy specjaliści zajmujący się zwinnością i innowacjami. Ważnymi obszarami w przyszłości będzie organizacja szkoleń wewnętrznych w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz strategiczne zatrudnianie lub nabywanie umiejętności poprzez partnerstwa zewnętrzne. Zmiany są już widoczne, 84 proc. organizacji wiodących w obszarze inteligentnych produktów i usług, przekształca swoje zespoły projektowe i inżynierskie, uzupełniając je o talenty z kompetencjami w zakresie tworzenia oprogramowania, inżynierii systemów i produktów chmurowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200