Rynek dla start-upów

Z końcem sierpnia br. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zamierza uruchomić alternatywny system obrotu przeznaczony dla małych i średnich spółek o dużych perspektywach wzrostu. Rynek NewConnect stworzy internetowym start-upom, jak również młodym spółkom IT, możliwość zdobycia pieniędzy na rozwój.

Z końcem sierpnia br. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych zamierza uruchomić alternatywny system obrotu przeznaczony dla małych i średnich spółek o dużych perspektywach wzrostu. Rynek NewConnect stworzy internetowym start-upom, jak również młodym spółkom IT, możliwość zdobycia pieniędzy na rozwój.

"Zależy nam na firmach wzrostowych, innowacyjnych, perspektywicznych, które nie muszą mieć historii biznesowej, ale mają to «coś», co daje perspektywę wzrostu wartości tych firm w przyszłości, a więc ciekawy, obiecujący biznesplan, pomysł na działalność. I mimo że generują większe ryzyko inwestycyjne, dają rękojmię wyższej stopy zwrotu" - mówi Emil Stępień z Działu Planowania i Rozwoju Biznesu GPW.

Oferta GPW skierowana będzie do firm, które ze względu na niewielkie przychody lub krótki czas działalności mają problemy ze znalezieniem inwestora bądź z zaciągnięciem kredytu na finansowanie nowych projektów. Podstawowym atutem rynku NewConnect mają być mniejsze niż na rynku podstawowym wymagania formalne wobec nowych spółek. Oznacza to dużo niższy koszt pozyskania kapitału i szybszy debiut na giełdzie.

Do tej pory polskie firmy internetowe mogły szukać pieniędzy na inwestycje w funduszach venture-capital albo u bogatych inwestorów prywatnych (tzw. aniołów biznesu). Jak powiedział Ludwik Sobolewski, prezes giełdy, pierwszy debiut na nowym rynku odbędzie się w ciągu trzech miesięcy.


TOP 200