Rynek Business Intelligence zwalnia, czy to koniec dużych wzrostów?

Analitycy firmy Gartner szacują, że w 2012 roku wartość światowego rynku rozwiązań Business Intelligence wzrosła. Dynamika wzrostu była jednak niemal trzykrotnie niższa niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy oprogramowania analityki biznesowej i raportowania utrzymał koncern SAP.

Z analiz firmy Gartner wynika, że w 2012 roku nastąpiło wyraźne schłodzenie rynku oprogramowania analitycznego. Po kilku latach, kiedy w segmencie narzędzi Business Intelligence widoczne były wysokie, kilkunastoprocentowe wzrosty roczne, dynamika wzrostu istotne spadła. Eksperci firmy Gartner oszacowali wartość światowego rynku rozwiązań BI na 13,1 mld USD. To o 6,8% więcej niż w roku 2011. Wówczas jednak średnie tempo rozwoju branży sięgało 17% rocznie.

Zdaniem autorów badania rynek rozwiązań klasy Business Intelligence jest jednym z ostatnich obszarów branży IT, na których swoje piętno odciska obecna sytuacja ekonomiczna. "Tak duży spadek wpisuje się w nasze wcześniejsze prognozy. Globalna sytuacja makroekonomiczna doprowadziła do momentu, w którym firmy nie są w stanie utrzymywać wysokich poziomów finansowania dla inwestycji w rozwiązania BI oraz utrzymanie środowisk IT, bez wyjątków dla analityki biznesowej" - napisali eksperci firmy Gartner.

Zobacz również:

Spadki sprzedaży zanotowano przede wszystkim w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Relatywnie wysoki popyt na oprogramowanie analityczne utrzymał się w krajach Środkowego Wschodu, Afryki oraz regionu Azji i Pacyfiku. Pozycję największego dostawcy oprogramowania Business Intelligence na świecie utrzymał koncern SAP, który kontrolował ok. 22% rynku. W 2012 roku niemiecki producent osiągnął wpływy ze sprzedaży oprogramowania BI na poziomie 2,9 mld USD. Drugą pozycję, z udziałem rynkowym na poziomie niecałych 15%, zajął koncern Oracle. Na trzech następnych pozycjach uplasowali się kolejno: IBM (12,3%), SAS Institute (12,2%) oraz Microsoft (9%).

Zdaniem analityków w ciągu kilku ostatnich lat na zwiększenie popytu na rozwiązania wspierające tworzenie analiz oraz raportów biznesowych wpłynęło przede wszystkim spowolnienie gospodarcze. W trudniejszych czasach przedsiębiorcy zaczęli poszukiwać oszczędności i obszarów, które można było zoptymalizować. W taki trend doskonale wpisały się nowoczesne rozwiązania Business Intelligence. Nie bez znaczenia jest też fakt, że rynek znajdował się wówczas we wcześniejszej fazie rozwoju - przyspieszenie rozwoju nastąpiło dopiero niedawno.

Eksperci podkreślają, że rok 2012 był w wielu firmach okresem analiz i wyborów między odmiennymi narzędziami wspierającymi prowadzenie działalności. Na znaczeniu zyskała też kwestia określenia korzyści biznesowych oczekiwanych po inwestycjach w rozwiązania IT. Oprogramowanie klasy Business Intelligence nie było tu wyjątkiem. Co ciekawe, z analiz firmy Gartner wynika, że decyzje o wdrożeniu rozwiązań zaliczanych do klasy Business Intelligence coraz częściej nie leżały w gestii departamentów IT. W 2012 roku zwiększyła się liczba - realizowanych na poziomie poszczególnych pionów biznesowych - wdrożeń wyspecjalizowanych aplikacji analitycznych. Eksperci nie wykluczają jednak, że na rynku niebawem nastąpi kolejne przyspieszenie dynamiki wzrostów. Obecnie popyt na oprogramowanie BI napędza też trend Big Data, rozumiany jako dążenie do przetwarzania i wykorzystania w celach biznesowych jak największej ilości informacji.


TOP 200