Rusza rządowy program promocji branży IT/ICT

Ministerstwo Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamiają duże projekty, w których przewidziano działania promujące polskie przedsiębiorstwa z sektora ICT.

Ministerstwo Rozwoju realizuje projekt „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje równolegle projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie udziału w działaniach określonych w programach promocji. W ramach obu projektów realizowane jest przedsięwzięcie noszące nazwę Branżowe programy promocji. Branż jest 12 i w ramach całego przedsięwzięcia – które będzie realizowane w latach 2017 do 2019 – znajduje się punkt „Program promocji branży IT/ICT.

Program promocji branży IT/ICT (Information Technologies/Iinformation and Communication Technologies) opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zobacz również:

  • Płatna weryfikacja kont dociera do Facebooka oraz Instagrama
  • Czarne chmury nad Apple - rząd USA chce zmian w ekosystemie
  • Rząd przyjął projekt budowy Krajowego Centrum Przetwarzania Danych

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę IT/ICT.

Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskich produktów i usług IT/ICT.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności:

a. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

b. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

c. Produkcja sprzętu

d. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

e. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

f. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

g. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie

informatyki oraz działalność powiązana

h. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027).

Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowych informacji nt. trybu udzielania wsparcia oraz warunków przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, udziela Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie Ministerstwa Rozwoju.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200