Rozwiązywanie rosyjskiego węzła

Eksperci Komisji Europejskiej przy brukselskiej Radzie Europy, w nadziei, że zadanie okaże się łatwiejsze niż rozwiązywanie gordyjskiego węzła, rozpoczęli modernizację systemów bankowych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Eksperci Komisji Europejskiej przy brukselskiej Radzie Europy, w nadziei, że zadanie okaże się łatwiejsze niż rozwiązywanie gordyjskiego węzła, rozpoczęli modernizację systemów bankowych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Opóźnienia płatnicze, związane z brakiem multilateralnej instytucji clearingowej między bankami centralnymi WNP, są dużą barierą w zwiększaniu się wymiany handlowej, zarówno między tymi krajami, jak i w każdym z nich. System bankowy byłego ZSRR jest przedmiotem szczególnej troski Komisji Europejskiej, pod protektoratem której powstał projekt pomocy młodym europejskim demokracjom. Nazwano go Tacis (technical assistance for the newly independent states). Głównym wykonawcą tego projektu będzie angielskoýhiszpańskie konsorcjum, któremu przewodzi Sema Group. Projekt zakłada rozpoczęcie w ciągu miesiąca prac nad automatyzacją transferów pieniężnych między krajami WNP, a także miastami, np. Władywostokiem i Sankt Peterburgiem.

W celu szybkiej transformacji systemu bankowego, Komisja współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i innymi instytucjami finansowymi, np. bankami centralnymi USA, Francji, Niemiec i W. Brytanii. Konsorcja uczestniczące w projekcie dostarczają ekspertów od systemów płatniczych, które współpracują z Bankiem Centralnym Federacji Rosyjskiej i pomagają "rodzącemu się" bankowi międzypaństwowemu. Niedawna unia walutowa Białorusi z Rosją prawdopodobnie przyczyni się do zmodyfikowania tego projektu.

Komisja Europejska, odpowiedzialna za realizację projektu, po analizie pozostałości systemu płatniczego byłego ZSRR, położyła szczególny nacisk na zapobieganie (występującym w przeszłości) próbom defraudacji, oraz na zwiększenie szybkości i bezpieczeństwa systemu. Jednakże, pomimo rad powołanych przez siebie ekspertów, głównym beneficjentem projektu jest Bank Centralny Federacji rosyjskiej. Ukraina i Białoruś otrzymają pomoc w formie sfinansowania prac ekspertów nad udoskonaleniem międzypaństwowego systemu płatności.

Z 24 mln ECU, zarezerwowanych w 1994 r. na restrukturyzację sektora finansowego w nowo powstałych niezależnych krajach, Rada Europy przyznała Rosji, Ukrainie i Białorusi 2 mln ECU na projekt modernizacji systemu płatniczego i rozliczeniowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200