Rozwiązania optyczne Siemens i Sycamore

Siemens ICN i Sycamore Networks będą współpracować przy sprzedaży przełączników optycznych SN 16000 firmy Sycamore.

Siemens ICN i Sycamore Networks będą współpracować przy sprzedaży przełączników optycznych SN 16000 firmy Sycamore.

Zostaną one zintegrowane z oferowanymi przez Siemensa systemami optycznymi DWDM dalekiego zasięgu Infinity MTS (do transmisji wielofalowej WaveLine dla aglomeracji miejskich) oraz z systemami SDH.

Zobacz również:

Całość rozwiązań objęta systemem do zarządzania sieciami TNMS (Telecommunication Network Management System) Siemensa ma zmniejszyć koszt budowy sieci rdzeniowej oraz koszty kapitałowe i eksploatacyjne tradycyjnych sieci optycznych do świadczenia nowych usług.


TOP 200