Rozpoczęły się konsultacje Komisji Europejskiej nad Cyber Solidarity Act i Cyber Skills Proposal Amendment

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje dwóch istotnych projektów: uzasadnienia do projektu Cyber Solidarity Act, którego celem jest wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz The Cyber Skills Proposal Amendment, który proponuje spójny system certyfikacji usług.

Foto: Etienne Ansotte, EU

Akt o cybersolidarności ma przyczyniać się do zwiększania świadomości na temat cyberincydentów oraz wspierać ich wykrywanie. Gotowość podmiotów krytycznych oraz koordynacja zarządzania kryzysowego i wzmacnianie solidarności państw członkowskich Unii Europejskiej to podstawy Aktu o cybersolidarności. Priorytetem jest poprawa zdolności całej UE, zwiększanie jej odporności, a także wzmacnianie współpracy państw członkowskich.

Następstwem aktu ma być wzmocnienie infrastruktury, która opierać się będzie na krajowych i transgranicznych centrach monitorowania bezpieczeństwa (SOC) na terenie UE. Zadaniem SOC-ów jest wykrywanie incydentów oraz skuteczne reagowanie na nie i wysyłanie ostrzeżeń, opartych na analizie cyberataków.

Zobacz również:

  • Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum
  • Nowy rozdział oprogramowania motoryzacyjnego

Cyber Skills Proposal Amendment przewiduje możliwość stworzenia europejskich systemów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec fragmentaryzacji poszczególnych usług. Proponowane zmiany dostosowują w szczególności zakres europejskich ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa w celu włączenia „zarządzanych usług bezpieczeństwa”, wprowadzając definicję tych usług zgodnie z dyrektywą NIS 2, a także zmieniają cele w zakresie europejskiej certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Pozostałe zmiany mają charakter techniczny i mają na celu zapewnienie, że odpowiednie artykuły mają zastosowanie również do „zarządzanych usług bezpieczeństwa”.

Konsultacje obu aktów rozpoczęły się 20 kwietnia 2023 r. Uwagi do projektów można zgłaszać do 21 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia uwag w konsultacjach społecznych można przesyłać do KPRM na adres: [email protected].

Linki do angielskojęzycznej wersji projektów: Cyber Solidarity Act, Cyber Skills Proposal Amendment.

Źródło: KPRM

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200