Różne, ale podobne, czyli infrastruktura konwergentna w praktyce

Wirtualizacja przynosi duże zmiany i radykalnie poprawia elastyczność IT, co przekłada się na lepszą obsługę procesów biznesowych. Tego samego należy teraz oczekiwać od rozwiązań składowania danych.

Wprowadzenie wirtualizacji daje impuls do zmian w firmowym IT, ale nadal systemy składowania danych nie dorównują elastycznością dzisiejszym platformom serwerowym. Jedną z przyczyn jest to, że nadal systemy storage wywodzą się z koncepcji, które rozwijano kilkanaście lat temu. Problemy dzisiejszego IT to jest nieprzewidywalność przyszłości technologii, a zatem decyzje związane z kluczowymi elementami storage trzeba podjąć bez znajomości zadań, z którymi te technologie będą musiały sobie poradzić w przyszłości.

Znaczące zmiany i usprawnienie IT przyniesie infrastruktura konwergentna, w której różne elementy mają wspólne cechy, lub zachowują się tak samo. Elementem wspólnym może być na przykład zarządzanie, dzięki czemu będzie można w jednolity sposób zarządzać macierzami dyskowymi i serwerami. Podobieństwa mogą obejmować także zachowanie danych - wirtualizacja umożliwia przenoszenie maszyn między serwerami, a zatem można oczekiwać od danych, by w równie elastyczny sposób mogły być automatycznie przenoszone między macierzami dyskowymi, bez konieczności uruchamiania znanych dziś mechanizmów replikacji, powszechnie stosowanych w procedurach disaster recovery.

Jedną z podobnych cech jest także skalowalność. Klaster wirtualizacyjny najważniejszych producentów umożliwia łatwą skalowalność, a wprowadzanie nowych serwerów jest proste - niekiedy zaraz po dołączeniu węzła oprogramowanie wirtualizacyjne automatycznie wykorzystuje dostępną moc obliczeniową, przenosząc maszyny wirtualne do nowego węzła. Tego samego oczekuje się od macierzy dyskowych, gdzie dołączenie nowej półki dyskowej w celu zwiększenia pojemności lub wydajności powinno odbyć się bez przerw w pracy czy konieczności migracji danych. Tak samo powinno się móc migrować do urządzeń o większej wydajności. Stosując technologie konwergentne, storage staje się zasobem, w którym można skalować pojemność oraz wydajność liczoną w IOPS, przy czym całość jest spójnie zarządzana niezależnie od skali.

Dzisiejsze technologie składowania danych są wykorzystywane przez ludzi, którzy korzystają z Internetu, a zatem wiedzą jak działają wyszukiwarki internetowe. Znana powszechnie dynamika rozwoju i prędkość pracy aplikacji internetowych są parametrami, których oczekuje się także od firmowego IT, a zatem nie do przyjęcia byłby czas wyszukiwania plików z archiwum liczony w dniach lub godzinach. Wprowadzenie indeksowania oraz przeszukiwania kontekstowego zarządzanego tak samo, jak inne zasoby firmowe sprawia, że użytkownicy nie muszą się koncentrować na zadaniach poszukiwania i wykorzystywania informacji, a firmowe IT może bardzo szybko reagować na potrzeby biznesu.

Infrastruktura konwergentna była tematem konferencji firm HP oraz Intel, która odbyła się 17 stycznia 2013r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200