Rozmowy czas zakończyć

Ponad dwa lata trwały negocjacje dotyczące wdrożenia systemu scentralizowanego Systematics w PKO BP SA.

Ponad dwa lata trwały negocjacje dotyczące wdrożenia systemu scentralizowanego Systematics w PKO BP SA.

Rozmowy czas zakończyć

Największe projekty IT w polskich bankach

W banku PKO BP SA w lutym 2000 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę i wdrożenie nowego, zintegrowanego systemu bankowego. Jako dostawcę bank wybrał amerykańską firmę Alltel Information Services, oferującą oprogramowanie Systematics. Konkurowała ona z Andersen Consulting (obecnie Accenture), oferującym system Altamira. Wówczas mówiono, że kontrakt zostanie podpisany w ciągu 2 miesięcy, a wdrożenie zakończone po 2, 3 latach. Tymczasem negocjacje pomiędzy bankiem a dostawcą trwały ponad 2 lata.

Ostateczne rozmowy

W tym czasie zmieniono kierownictwo banku, a po ostatnich wyborach parlamentarnych zmieniła się także rada nadzorcza. Według nieoficjalnych informacji, poprzednia rada miała wątpliwości dotyczące podpisania umowy z Alltelem, co wstrzymywało rozpoczęcie projektu. Mówiono również o niekorzystnym, wewnętrznym raporcie na temat oprogramowania Systematics.

Nowe kierownictwo banku przesłało obecnie do akceptacji Alltela ostateczne warunki kontraktu. "Umowa na wdrożenie systemu scentralizowanego wciąż jest negocjowana. Oczekujemy na odpowiedź ze strony Alltela w ciągu najbliższych dni" - mówi Jacek Obłękowski, dyrektor zarządzający PKO BP SA, odpowiedzialny za biznesowe aspekty wdrożenia centralnego systemu informatycznego. "Jeśli zostaną zaakceptowane nasze warunki, umowa może być podpisana w ciągu kilku miesięcy" - dodaje.

Niższy koszt

W ubiegłym roku pojawiły się informacje, że całkowity koszt wdrożenia nowego systemu wyniesie 2 mld zł. Byłby to największy pod względem kosztów projekt IT w Polsce (KSI ZUS - 1,4 mld zł; system do wydawania nowych dowodów osobistych w MSWiA - 1 mld zł).

Obecnie przedstawiciele PKO BP SA mówią jedynie o ok. 400 mln zł (100 mln USD). Na podobną sumę wyceniono - trwający w latach 1996-1999 - projekt wdrożenia systemu oddziałowego Zorba 3000. Umowa z Alltelem objęłaby zakup systemu scentralizowanego wraz z rozwiązaniami do obsługi klientów przez call center i Internet. Kontrakt objąłby także usługi wdrożeniowe i wsparcia technicznego. "Wcześniej kupiliśmy już niezbędny sprzęt" - podkreśla Jacek Obłękowski. Bank posiada we własnym centrum obliczeniowym trzy komputery mainframe IBM S/390. W przyszłości to centrum ma być wykorzystane na potrzeby centralnego systemu bankowego. Trwają prace nad stworzeniem centrum zapasowego. Podczas wdrożenia Zorby zbudowano w PKO BP SA sieć rozległą.

Trzyletni termin

Projekt wdrożenia systemu Systematics ma się rozpocząć tuż po podpi- saniu umowy. W ciągu roku zosta- nie zakończony projekt pilotażowy. Obejmie co najmniej jeden oddział. Jednocześnie jego klienci mają uzyskać dostęp do call center i systemu bankowości internetowej. "Jedną z rozważanych możliwości jest zakupienie całego pakietu oprogramowania - systemu scentralizowanego, call center i do obsługi bankowości internetowej - od jednego dostawcy. Nie wiadomo jednak czy tak będzie. Zadecydujemy o tym w momencie zatwierdzania szczegółowego planu realizacji projektu" - mówi Jacek Obłękowski. "Jeśli nie dostarczy ich Alltel, wartość umowy z tą firmą zostanie automatycznie pomniejszona" - dodaje. Przejście na nowy system wszystkich ponad 1000 oddziałów ma trwać kolejne 2 lata. Projekt zakończyłby się w połowie 2005 r.

Nie wiadomo jeszcze, jaką rolę w projekcie zajmie Softbank, przedstawiciel Alltela w Polsce, a jednocześnie dostawca starego systemu oddziałowego Zorba 3000. Negocjacje dotyczące zakupu nowego systemu są prowadzone bezpośrednio z amerykańską firmą. "Udział Softbanku będzie niezbędny na pewno w obszarze migracji danych z obecnie funkcjonującego systemu do nowego" - podkreślają przedstawiciele PKO BP SA. O tym, czy specjaliści Softbanku wezmą udział we wdrożeniu oprogramowania Systematics, zadecydują przedstawiciele banku wspólnie z Alltelem.

Projekt w tzw. międzyczasie

Na początku 2002 r. PKO BP SA rozpoczął projekt przeniesienia do bazy Oracle'a danych transakcyjnych, obsługiwanych przez oddziałowy system Zorba 3000. Projekt realizuje Softbank. "Zastosowanie nowej bazy danych zapewni spójność wszystkich danych przechowywanych w naszym systemie. Należą do nich m.in. dane adresowe, zbiory rachunków czy dane modułu obsługi kasjerów i skarbca. Przy obecnym rozwiązaniu mamy do czynienia z zapisem informacji w wielu zbiorach przy wykonaniu jednej transakcji. System nie gwarantuje, że w przypadku ewentualnej awarii dane w zbiorach transakcyjnych będą spójne, co sprawia, że przywracanie dostępności systemu może być czasochłonne i skomplikowane" - tłumaczy cele projektu Krystyna Jerzykiewicz, kierownik Projektu Zorba w PKO BP SA.


TOP 200