Rozliczanie płac w Hochland Polska

Znany producent żywności Hochland Polska wprowadził do procesów rozliczania list płac w grupie Payroll Auditor oferowany przez BCC jako uzupełnienie funkcjonalności PY w SAP HR.

Narzędzie pomaga w odnajdywaniu odchyleń na listach płacowych, na podstawie filtrów kontrolnych, zdefiniowanych przez użytkownika. Powstał raport prezentujący listę przypadków, które warto zweryfikować jeszcze przed zamknięciem listy.

Kontrola podstawowa działa na zasadzie określania minimalnej i maksymalnej wartości, jakie mogą wystąpić w danej grupie pracowników dla określonych składników płacowych. Analiza średnich opiera się na obliczeniu średnich wartości rozliczonych składników listy płac na przestrzeni określonych przez użytkownika miesięcy. Wartość średnia porównywana jest z wartością aktualną. Wynik kontroli jest negatywny, jeżeli rozbieżności są większe niż dany procent.

Kryteria raportu mogą określić, czy kontrola zostanie wykonana dla całej listy płac czy dla grupy pracowników. Dzięki elastycznej konfiguracji Payroll Auditor możne być używany jako szczegółowy raport wyników rozliczenia listy płac. Oprócz podstawowych danych o pracowniku raport dostarcza informacji o taryfikatorze, szczegółach rozliczenia listy płac i właściwościach składników płacowych.


TOP 200