Rośnie zapotrzebowanie na platformy pracy grupowej

Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Novell wynika, iż firmy doceniają korzyści wynikające ze stosowania narzędzi wspomagających pracę zespołową. Jednak większości z nich posiadane systemy przestają wystarczać, a w nowoczesnych platformach do pracy w grupach widzą sposób na optymalizację działalności. Władze połowy firm zamierzają zwiększyć nakłady na zakup tego rodzaju oprogramowania.

Eksperci IDG Research Services przeanalizowali odpowiedzi 100 osób piastujących stanowiska szefów ds. informatyki. Czterech na pięciu badanych stwierdziło, że możliwość bezpiecznej współpracy wewnątrz firmy i poza jej granicami ma duże znaczenie dla efektywności prowadzonych działań biznesowych. Jednocześnie większość ankietowanych uznało obecnie wykorzystywane rozwiązania za nieskuteczne.

Prawie połowa (46%) badanych zamierza w najbliższym roku zwiększyć nakłady na rozwiązania usprawniające pracę w zespołach. Średnio inwestycje te mają wzrosnąć o 24%. Z drugiej strony 45% ankietowanych obawia się, że wykorzystanie tego rodzaju systemów może zagrozić bezpieczeństwu firmy.

Niemal 70% badanych stwierdziło, że korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych aplikacji umożliwiających pracę w wirtualnych zespołach, mają duże znaczenie dla sprawności działania organizacji. Za najważniejsze korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych platform wspomagających pracę w zespołach ankietowani uznali: wzrost produktywności (48% badanych), lepsze wykorzystanie czasu i posiadanej wiedzy (39%) oraz usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy (39%). Ponad 30% stwierdziło również, że dzięki wdrożeniu aplikacji do pracy grupowej spadły wydatki na podróże służbowe. Dla większości firm ważna jest też możliwość swobodnego wyboru dostawcy aplikacji.

"Zapewnienie pracownikom narzędzi umożliwiających efektywną pracę w zespole bez względu na lokalizację nie jest już mile widzianym luksusem - to konieczność" - konkluduje Kent Erickson, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu rozwiązań dla grup roboczych w firmie Novell.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200