Rośnie sprzedaż przez Internet w Europie

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu w Europie osiągnie w mijającym roku wartość 288 mld USD.

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu w Europie osiągnie w mijającym roku wartość 288 mld USD. Stanowić to będzie 4% ogólnej sprzedaży, a więc dwukrotnie więcej niż rok wcześniej - podaje w swoim najnowszym raporcie firma KPMG Consulting. Jego autorzy przewidują, że w ciągu trzech lat 14% wszystkich transakcji będzie przeprowadzanych online, a ich wartość wzrośnie do 2 bln USD. Badanie objęło 357 przedsiębiorstw z Europy, osiągających roczny przychód w wysokości co najmniej 300 mln USD.

Największy odsetek transakcji zawieranych przez Internet ma miejsce w państwach skandynawskich (9%) oraz w Wlk. Brytanii (6%). Liczba firm, które nie zawarły żadnych transakcji w Internecie, spadła z 55% w roku 1998 do 37% w bieżącym. Do 7% zmniejszył się także odsetek firm, które do roku 2002 nie zamierzają wykorzystywać sieci do prowadzenia sprzedaży.

Przedsiębiorstwa z krajów skandynawskich są zdania, że transakcje zawierane drogą elektroniczną w roku 2002 będą miały 25-proc. udział w sprzedaży. Silny wzrost przewidują także firmy we Włoszech, Wlk. Brytanii i krajach Beneluksu. Ostrożniejsi w tym względzie są Niemcy, utrzymujący, że Internet będzie stanowił 12-proc. udział w przychodach, oraz firmy szwajcarskie, które liczą na 11-proc. udział sprzedaży online w sprzedaży ogólnej.