Rośnie rynek e-podpisu w chmurze

Jak wynika z raportu Gartner rynek podpisu elektronicznego urósł w 2011 r. o 48% w porównaniu do roku poprzedniego. Analitycy szacują, że przyszłość e-podpisu leży w chmurze i do 2014 r. za jej pośrednictwem będzie dokonywanych 50% wszystkich elektronicznych podpisów.

Firma analityczna Gartner przeprowadziła badanie rynku podpisu elektronicznego, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie The Electronic Signature Market Is Poised toTake Off. Z raportu wynika, że na świecie wzrasta świadomość korzyści jakie niesie ze sobą e-podpis, szczególnie takich, jak oszczędność czasu i wydatków logistycznych. Analityk Greg Kriezman podkreśla również, że rynek ten jest gotowy do dalszej ekspansji, która pociągnie za sobą rozwój wykorzystywanych obecnie technologii. W tej kwestii największą dynamikę wzrostu wiąże się z usługami świadczonymi w modelu chmurowym.

Raport pokazuje, że usługi podpisu elektronicznego w chmurze najczęściej są świadczone w Ameryce Północnej, ale zdążyły zdobyć również nieliczne przyczółki w Europie. W Polsce dostawcą takiego rozwiązania jest Unizeto Technologies, które umożliwia realizacje i weryfikację podpisów elektronicznych w chmurze oraz dostęp do repozytorium i archiwum dokumentów podpisanych poprzez usługę WebNotarius. "Obserwując dynamiczny rozwój możliwości jakie daje przetwarzanie danych w chmurze, już w 2011 r. udostępniliśmy innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kompleksową realizację aktywności związanych z e-podpisem on-line. Dzięki temu połączyliśmy zalety rozwiązań z zakresu cloud computingu i technologii PKI (Public Key Infrastructure), a każdy zainteresowany może w prosty sposób przekonać się, jak łatwo złożyć bezpieczny podpis elektroniczny" - mówi Tomasz Litarowicz, Dyrektor Obszaru Podpis Elektroniczny Unizeto Technologies.

Zobacz również:

  • Databricks uruchamia usługę LakeFlow

Eksperci zwracają uwagę, że w kolejnych latach na znaczne przyspieszenie popularyzacji podpisu elektronicznego w Europie może wpłynąć nowa dyrektywa Unii Europejskiej. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia dotyczącego elektronicznej identyfikacji i usług zaufanych dla transakcji elektronicznych. Wprowadzenie proponowanych zmian ma oznaczać dynamiczny rozwój e-podpisu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200