Rośnie popyt na serwery wyposażone w procesory ARM

IDC podaje, że w trzecim kwartale globalne przychody na rynku serwerów nieznacznie wzrosły, co należ zawdzięczać głównie dwóm czynnikom: pojawieniu się nowych serwerowych układów CPU bazujących na architekturze ARM oraz zwiększonemu popytowi na serwery w Chinach.

Serwery

Porównując rok do roku, przychody na tym rynku wzrosły w trzecim kwartale o 2,2% i zamknęły się kwotą 22,6 mld USD. Jednak w tym samym czasie na rynek trafiło nieco mniej serwerów. Był to jednak niewielki spadek, bo w granicach 0,2%.

Biorąc pod uwagę klasę serwerów (serwery klasy podstawowej, klasy „midrange” oraz klasy „high end”), to największy wzrost przychodów odnotowano tylko w pierwszej grupie. I tak przychody na rynku serwerów klasy podstawowej wzrosły o 5,8% i wyniosły 19 mld USD.

Zobacz również:

W dwóch pozostałych klasach przychody spadły. Najwięcej w segmencie serwerów klasy „midrange" (o 13,9% do poziomu 2,6 mld USD), a nieco mniej w segmencie serwerów klasy „high end” (o 12,6% do 937 mln USD). Co ciekawe, przychodu na rynku serwerów wszystkich klas w Chinach wzrosły o 14,2%.

Serwery bazujące na procesorach ARM i produkowanych przez AMD rosną w siłę. W przypadku tych pierwszych (procesory ARM) przychody wzrosły o wzrosły aż o 430,5% 112,4%, a w przypadku drugich (AMD) o 112,4%.

Największymi producentami serwerów (chodzi o wielkość przychodów) są firmy Dell, HPE/H3C i Inspure Power Systems, mające udział w rynku na poziomie odpowiednio 16,65%, 15,94% i 9,37%. Kolejne miejsca zajmują Lenowo (5,88%) i Huawei (4,87%). Obie te firmy odnotowały też największy wzrost przychodów ze sprzedaży serwerów.


TOP 200