Rośnie liczba amerykańskich telepracowników

W USA liczba osób pracujących w domach z roku na rok rośnie. W ciągu ostatnich dwóch lat - zdaniem specjalistów - uległa podwojeniu. Umożliwił to rozwój technologii, zwłaszcza telekomunikacyjnych.

W USA liczba osób pracujących w domach z roku na rok rośnie. W ciągu ostatnich dwóch lat - zdaniem specjalistów - uległa podwojeniu. Umożliwił to rozwój technologii, zwłaszcza telekomunikacyjnych.

Amerykański bank inwestycyjny Merrill Lynch od dwóch lat przeprowadza eksperyment dotyczący tzw. zdalnych pracowników. W dziale Private Client Technology spośród 1800 pracowników ok. 300 co najmniej dwa dni w tygodniu pracuje w domu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że w domowych pieleszach pracuje się o 10-50% bardziej efektywnie. Osoby pracujące w ten sposób ocenia się nie według czasu pracy, ale według tego, czy skończyli zadanie w wyznaczonym terminie.