Rodan Systems dla KPWiG

Spółka podpisała umowę z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, której przedmiotem jest stworzenie Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku (ESNaR). Rodan opracuje centralne repozytorium danych oraz szereg narzędzi wspomagających monitorowanie i analizę rynku papierów wartościowych. Środki na budowę tego systemu zostały pozyskane z funduszu PHARE.

Rodan Systems zbuduje bazę danych o rynku papierów wartościowych w Polsce. Informatyczny system umożliwi monitoring i nadzór tego rynku oraz jego analizę. System ESNaR składać się będzie z centralnego repozytorium danych oraz dziewięciu aplikacji wspomagających wykonywanie merytorycznych zadań poszczególnych departamentów Komisji, takich między innymi jak: Monitorowania Emitentów, Nadzoru nad Inwestorami, Publikacji Informacji. Jądro systemu stanowić będzie stworzone przez oprogramowanie do zarządzania informacją OfficeObjects Portal.

Zobacz również:


TOP 200