Rodan: New Connect w listopadzie

Za pieniądze pozyskane z rynku New Connect spółka Rodan System zamierza rozbudować sieć partnerską, zasilić kapitał obrotowy, inwestować w infrastrukturę a także zrealizować przejęcia. Oferta prywatna ma przynieść co najmniej 10 mln zł.

"Oferta może różnić się od pierwotnych planów. Przewidujemy większy udział inwestorów instytucjonalnych. Prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Może się okazać, że wysokość pozyskanych środków będzie większa niż planowane 10 mln zł" - mówi Marcin Duszyński, partner Capital One Advisers, doradcy Rodanu przy wejściu na NC. Debiut jest planowany na listopad.

"Dzięki partnerom będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby klientów. Sprzyjają nam prawne regulacje, które wymagają od urzędów od połowy 2008 gotowości do obsługi elektronicznych dokumentów, co należy do jednej z naszych specjalności. Oczekujemy znaczącego wzrostu "- mówi Witold Staniszkis, prezes zarządu Rodan Systems. Podkreśla także, że zmienia się struktura przychodów - zwiększy się m.in. udział usług, licencji własnych, konserwacji sprzedanych już systemów, a także nowych produktów, nad którymi spółka pracuje. Plany Rodanu zakładają, że w 2007 roku zysk osiągnie pułap 735,5 tys. zł, a przychody 18,4 mln zł.

W kolejnym roku zysk może się podwoić, przychody wzrosną o 30% w związku z spodziewanym popytem w urzędach na wysokomarżowe rozwiązania spółki. W roku 2009 Rodan zamierza intensywnie pozyskiwać klientów z sektora prywatnego.

Wydanie pieniędzy na infrastrukturę IT ma związek z planowanym zwiększaniem zatrudnienia i zakupem sprzętu pod świadczone usługi. Część środków zostanie przeznaczona na zakup niewielkich spółek.

Po wejściu na New Connect spółka pozostanie pod kontrolą jej właścicieli (rodzina Staniszkisów), którzy bezpośrednio i pośrednio kontrolują obecnie 94% akcji. W ciągu 2-3 lat zapadnie decyzja o wejściu główny giełdowy rynek GPW.

Rodan Systems specjalizuje się w rozwoju produktów i rozwiązań wspierających zarządzanie informacją, procesami pracy i obiegiem dokumentów. Jest producentem platformy OfficeObject. Głównym odbiorcą produktów i rozwiązań Rodan Systems jest rynek administracji publicznej. Spółka, bazując na swoim dotychczasowym doświadczeniu w tym sektorze, liczy na kontrakty związane z Planem Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, który przewiduje 28 sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych.

Rodan w Lasach

Rodan Systems zakończył pierwszy z dwóch projektów realizowanych dla Lasów Państwowych. Portal korporacyjny PGL Lasy Państwowe składa się z trzech serwisów: intranetowego, biznesowego oraz edukacyjnego. Serwis intranetowy dedykowany jest dla pracowników i spełnia rolę bazy wiedzy i platformy komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Przewiduje się, że dzienna liczba użytkowników osiągnie pułap 7-9 tys. Serwis biznesowy dedykowany jest dla osób zawodowo związanych z Lasami Państwowymi, zaś platforma edukacyjna spełnia rolę bazy wiedzy o firmie. Trzeci element serwisu przeznaczony jest głównie dla uczniów i nauczycieli. - W projekcie dla PGL Lasy Państwowe, wykorzystaliśmy rezultaty prac badawczo-rozwojowych, które prowadziliśmy przez ostatnie kilka lat. Dzięki temu znacząco wzrasta zwrot z inwestycji, które poczyniliśmy w latach 2005-2006 mówi Witold J. Staniszkis, dyrektor finansowy Rodan S.A.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200