Rewolucja w obszarze sieci bezprzewodowych

Materiał promocyjny W najbliższych latach sieci bezprzewodowe będę generowały zdecydowaną większość ruchu w internecie. Potwierdzają to dane z raportu Cisco „Mobile Visual Networking Index”. Zgodnie z przewidywaniami, w 2022 roku za całkowity ruch IP będą odpowiadały w 29% sieci przewodowe, w 51% Wi-Fi, a w 20% sieci mobilne.

Dla porównania, w 2017 r. połączenia przewodowe stanowiły 48%, Wi-Fi 43%, a mobilne tylko 9%. Ma to związek m.in. ze wzrostem mobilnego dostępu do sieci konsumentów i użytkowników biznesowych. Zwiększony zasięg i jakość mobilnego internetu szerokopasmowego przyczyniły się także do wzrostu popytu na łączność komórkową, konsumpcję mediów oraz szeroki wachlarz mobilnych zastosowań internetu rzeczy i związanego z nim ekosystemu aplikacji. Według danych Cisco, w skali globalnej całkowita liczba hotspotów Wi-Fi (w tym spotów domowych) wzrośnie czterokrotnie, z 124 mln w 2017 r. do 549 mln w 2022 r.

Najnowszym standardem w zakresie sieci bezprzewodowych jest Wi-Fi 6. Stworzone na podstawie tych samych innowacji bezprzewodowych co 5G zmienia sposób, w jaki biznes i użytkownicy wchodzą w interakcje ze światem. Poza znaczącym wzrostem szybkości transmisji w porównaniu z poprzednią generacją Wi-Fi 6 zapewnia nawet o 400% większą przepustowość i przyczynia się do wzrostu efektywności w środowiskach charakteryzujących się dużą gęstością, takich jak: aule, stadiony czy sale konferencyjne. Chcąc umożliwić użytkownikom wykorzystanie pełni potencjału Wi-Fi 6, niedawno Cisco rozszerzyło portfolio rodzin produktów Cisco Catalyst i Cisco Meraki. Umożliwiają one stworzenie kompletnej architektury przeznaczonej dla sieci bezprzewodowych, która łączy potężną automatykę i analitykę z wachlarzem przełączników nowej generacji, punktów dostępowych oraz kontrolerów dla sieci kampusowych.

Walka z cyfrowym wykluczeniem

Technologia zapewniająca łączność stała się fundamentem wzrostu ekonomicznego, społecznego i kulturowego. Ogromną zaletą sieci bezprzewo-dowych jest umożliwienie wykorzystania zalet ekonomii cyfrowej osobom zamieszkującym tereny, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia infrastruktury kablowej lub są one ograniczone. Niestety, niemal połowa ludności świata wciąż nie ma dostępu do sieci, co ogranicza jej możliwości rozwoju. Prawie 10% światowej populacji codziennie walczy o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Aby to zmienić, niezbędna jest współpraca liderów rynku technologii, przedstawicieli sektora publicznego oraz prywatnego. Podczas tegorocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie Cisco ogłosiło rozpoczęcie współpracy z Google Station. W ramach inicjatywy społeczności na całym świecie z ograniczonym dostępem do sieci będą mogły korzystać ze stabilnego, bezpiecznego, szybkiego i niezawodnego publicznego Wi-Fi. Projekt zakłada zapewnienie dostępu do kapitału za pośrednictwem programu Cisco financing. Współpraca obejmuje także uproszczenie działań poprzez połączenie technologii sieciowych Cisco oraz integrację usług z rozwiązaniami do zarządzania siecią Google. Dzięki bezpiecznej, szybkiej, stabilnej i łatwo dostępnej sieci Wi-Fi znacznie poprawią się doświadczenia użytkowników.

WLAN w biznesie i administracji

Sieci bezprzewodowe już od kilkunastu lat są standardem wykorzystywanym zarówno w biznesie, jak i jednostkach administracji publicznej. Powszechność stosowania tej technologii sprawia, że organizacje nie postrzegają ich jako narzędzia umożliwiającego oferowanie nowych, innowacyjnych usług. Obawy o ich bezpieczeństwo powodują, że niekiedy sieć jest niedostępna dla osób spoza organizacji, w tym interesariuszy czy gości, którzy przybyli na umówione spotkanie. A szkoda, gdyż przykładowo czekając w kolejce, w urzędzie czy banku, zapracowani klienci mogliby załatwiać bieżące sprawy, np. odpisywać na e-maile lub prowadzić rozmowę z kontrahentem za pośrednictwem aplikacji do współpracy. Wtedy wizytę w takiej placówce zapamiętaliby jako produktywną.

Sieci bezprzewodowe stanowią obecnie ważny element biznesu i są fundamentem cyfrowej zmiany. Jednym z głównych wniosków z badania IDC, przygotowanego na zlecenie Cisco i EXATEL, jest to, że WLAN ułatwia pracę członkom zespołu. Aż 65% respondentów określa tę zaletę sieci bezprzewodowych jako istotną. Organizacje nie powinny ograniczać mobilności pracowników, przywiązując ich do biurka i narzucając pracę za pośrednictwem sieci LAN.

Rewolucja w obszarze sieci bezprzewodowych

Decydując się na wdrożenie sieci bezprzewodowych, administracja publiczna może poprawić kontakt z obywatelem i wyjść naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy. Na przykład infrastruktura bezprzewodowa WLAN to szansa na stworzenie bezprzewodowych biur w ramach JST (jednostek samorządu terytorialnego) oraz wdrożenie innowacyjnych usług, m.in. systemów ochrony i zarządzania środkami trwałymi czy dokumentami. Sieci bezprzewodowe stanowią również podstawę dla projektów inteligentnych miast i obszarów wiejskich (smart city i smart village), czego przykład stanowią systemy do zarządzania wodociągami, oświetleniem czy budynkami, co z kolei umożliwia obniżenie kosztów ich eksploatacji. WLAN to doskonałe narzędzie do usług lokalizacyjnych umożliwiające dostęp do zaawansowanych funkcji analitycznych. To także mechanizm bezpieczeństwa przestrzeni radiowej, który ułatwia utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa, m.in. w trakcie imprez masowych. Organizatorzy mogą określać położenie urządzeń mobilnych w zasięgu sieci czy wykrywać sieci bezprzewodowe stanowiące potencjalne zagrożenie, nieautoryzowane udostępnianie sieci przewodowej drogąbezprzewodowąoraz inne nadużycia. Z perspektywy gospodarności administracji publicznej ważnym argumentem jest także znaczna redukcja kosztów związanych z częstą modernizacją istniejących sieci przewodowych.

Ideę łączności bezprzewodowej promuje Komisja Europejska, uruchamiając program WiFi4EU – lepszego dostępu w miejscach publicznych do internetu w państwach członkowskich. W ramach tej inicjatywy gminy mogą liczyć na bony o wartości 15 tys. euro umożliwiające zakup i instalację sprzętu na potrzeby budowy sieci bezprzewodowej w przestrzeni publicznej. Inspiracją dla Polski może być Estonia, gdzie prawo do internetu jest zapisane w konstytucji kraju, który niemal cały pokryty jest siecią darmowych hotspotów.

Dlaczego boimy się WLAN?

Powodem, dla którego organizacje nie wykorzystują w pełni potencjału sieci bezprzewodowych, są obawy o ich bezpieczeństwo, często nieuzasadnione. Specjaliści z firmy Cisco podkreślają, że nie ma przesłanek, aby sądzić, że rozwiązania wireless są bardziej podatne na cyberataki. Dobrze zaprojektowana i zabezpieczona sieć bezprzewodowa może być traktowana na równi z „kablem”. Wszystko zależy od tego, czy organizacje odpowiednio dbają o wysoki poziom bezpieczeństwa. Ważna jest bliska współpraca pomiędzy poszczególnymi działami: IT, sieciowym, bezpieczeństwa oraz ryzyka/zgodności. Zespoły, które najbliżej ze sobą współpracują, odnotowują najmniejsze straty. Eliminacja silosów ma również pozytywne skutki finansowe. Ogromne znaczenie ma także koordynacja reakcji na incydenty z wykorzystaniem różnych narzędzi, aby płynnie przejść od wykrycia do działania przy jednoczesnym ograniczeniu prac manualnych.

Zdaniem specjalistów na stanowiskach Chief Information Security Officers, którzy wzięli udział w badaniu „CISO Benchmark Study 2019”, pracownicy i użytkownicy sieci wciąż stanowią najsłabszy czynnik systemu zabezpieczeń. Dlatego kluczowe jest, aby przygotować organizację poprzez praktyczne ćwiczenia, wprowadzenie rygorystycznych metod śledczych oraz implementację optymalnych sposobów do przywrócenia stabilnego działania po wystąpieniu cyberataku.

Niezwykle istotna jest właściwa konfiguracja dostępów. Zabezpieczenie sieci odpowiednim hasłem to podstawa, ale jednocześnie warto pomyśleć o zapewnieniu otwartego dostępu do osobnej sieci dla gości. Dzięki temu, jeżeli osoba spoza organizacji podłączy się do sieci, korzystając z zainfekowanego urządzenia, nie spowoduje to, że cyberatak obejmie zasoby firmowe, a jego zasięg będzie o wiele mniejszy.

Badania oraz praktyki rynkowe pokazują, że pełne monitorowanie przestrzeni radiowej pozwoli uchronić firmę od cyberataku lub innych zagrożeń w sieci. Tymczasem, jak wynika z raportu IDC, Cisco i EXATEL, jedynie 48% dyrektorów, kierowników oraz specjalistów odpowiedzialnych za infrastrukturę IT lub sieciową przyznaje, że ich organizacje monitorują sieć radiową. Niestety, oznacza to, że ponad połowa (52%) firm nie wprowadza takich praktyk, mimo że jest to zdecydowanie najbardziej skuteczna, proaktywna metoda wykrywania niebezpiecznych zdarzeń w sieci, oferowana przez współczesne rozwiązania WLAN.

Rewolucja w obszarze sieci bezprzewodowych