Rewolucja w masowych płatnościach

Krajowa Izba Rozliczeniowa pracuje nad rozszerzeniem portfolio usług poza system rozliczeń międzybankowych Elixir. Pierwszą ma być system elektronicznych płatności masowych.

Krajowa Izba Rozliczeniowa pracuje nad rozszerzeniem portfolio usług poza system rozliczeń międzybankowych Elixir. Pierwszą ma być system elektronicznych płatności masowych.

System KIR znany na razie pod kodową nazwą EBPP (Elektronicznej Prezentacji Rachunków i Płatności) ma zautomatyzować proces wystawiania i regulowania masowych należności za usługi, takie jak energia elektryczna, gaz, telefon czy mieszkanie. To zapowiedź nowego pakietu usług, które chce rynkowi zaoferować KIR. "Pomimo zadowalających wskaźników rentowności musimy stale myśleć o nowych produktach i usługach, nowych źródłach przychodów" - mówi Bartosz Drabikowski, członek zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Już dziś oprócz sztandarowych produktów, jakimi są Elixir i euroElixir, Izba oferuje szereg usług dodanych, podpisu elektronicznego (Szafir), płatności internetowych (PayByNet), elektronicznej archiwizacji (eArchiwum) i odczytu optycznego. KIR myśli też o poszerzeniu portfolio usług dla banków, a także o nowym ich zastosowaniu dla administracji centralnej i lokalnej. Szczegóły KIR przedstawi w pierwszym kwartale br.

Zaufany pośrednik

Rewolucja w masowych płatnościach

"System EBPP umożliwia komunikację dwustronną. Dlatego też z czasem może stać się kanałem reklamowym, a także wymiany informacji marketingowych. Może w przyszłości będzie także realizował funkcje związane z wymianą danych pomiędzy obywatelem i urzędami" - mówi Bartosz Drabikowski, członek zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Rozwiązanie EBPP - stworzone na podobieństwo usług realizowanych w Wlk. Brytanii (OneVu) i Danii (Payment Business Services) i przypominające nieco w konstrukcji polecenie zapłaty - przynosi kilka korzyści. Aplikacja - zintegrowana z jednej strony z systemami wystawców rachunków (np. zakładami energetycznymi), a z drugiej z aplikacjami bankowości elektronicznej przechowującymi rachunki klientów - pozwoli na wyeliminowanie obrotu papierowymi dokumentami. Skróci i uprości wymianę informacji miedzy dostawcą i odbiorcą usług. Klienci indywidualni i firmy, których banki zdecydują się na zakup usługi w KIR - po zalogowaniu na swoje konto - będą otrzymywać informacje o wszelkich należnościach na rzecz podmiotów świadczących im usługi, także korzystających z EBPP. KIR odgrywa w tym modelu rolę zaufanej "trzeciej strony" integrującej i przekazującej informacje pomiędzy wystawcą rachunku i klientami.

Przechowując w jednym miejscu wszystkie informacje o płatnościach, klienci zyskają pewność, że nie pominęli żadnej z nich. Koniec z kłopotami z Krajowym Rejestrem Długów, do którego można trafić nawet przy opóźnieniach w płatności jednego rachunku. W odróżnieniu od standardowego przelewu, w systemie EBPP klient będzie mógł błyskawicznie zrealizować fakturę bez potrzeby wpisywania numeru konta, adresu i nazwy wierzyciela. Równocześnie jednak, zupełnie inaczej niż w przypadku zdefiniowanego wcześniej polecenia zapłaty, będą mogli za każdym razem samodzielnie decydować o terminie każdej płatności. W ten sposób system EBPP wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy często zmuszeni są do decydowania, który z rachunków uregulują wcześniej.

System może przynieść wymierne korzyści finansowe także wystawcom. Jak wynika z niektórych danych, koszt całkowity obróbki, wystawienia i przesłania rachunku lub faktury sięga nawet 5 zł! Każdy rachunek przesłany drogą elektroniczną to oszczędność blisko 80% tej sumy. Im więcej rachunków i faktur do wystawienia, tym te oszczędności większe.

Kompetencje po obu stronach

System został wdrożony przez . O wyborze w przetargu tego właśnie wykonawcy zadecydowały m.in. kompetencje połączonych Emaxu i ComputerLandu w zakresie obsługi masowych wystawców faktur, m.in. zakładów energetycznych i banków. Nowa usługa zostanie uruchomiona w pierwszym kwartale 2008 r. Na razie KIR poszukuje pierwszych partnerów gotowych do skorzystania z systemu EBPP. Według nieoficjalnych informacji Izba podpisała już porozumienie z bankiem, będącym liderem bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych, a także pierwszymi usługodawcami z branży energetycznej.

Jak zapewniają przedstawiciele KIR, grono potencjalnych kontrahentów nie ogranicza się tylko do największych przedsiębiorstw z branży energetycznej czy telekomunikacyjnej. "Oczywiście im większa liczba wystawianych rachunków i faktur, tym większe potencjalne oszczędności. W ten sposób można jednak realizować płatności za wiele innych usług" - mówi Bartosz Drabikowski. System EBPP umożliwia komunikację dwustronną. Dlatego też z czasem może stać się kanałem reklamowym, a także wymiany informacji marketingowych. Może w przyszłości będzie także realizował funkcje związane z wymianą danych pomiędzy obywatelem i urzędam.

Platforma EBPP w KIR

  • dwa serwery bazy danych IBM p550 pod kontrolą systemu AIX, wersja 5.3
  • Oracle 10g Enterprise Edition pracujące w klastrze HACMP,dwie macierze IBM DS400
  • dwie biblioteki taśmowe LTO
  • 22 serwery aplikacyjne IBM HS21 Blade (po 11 w każdej lokalizacji) z systemem Linux Red Hat Enterprise 4


TOP 200