Rewolucja poza anteną

W TVN zostaną wymienione systemy wspierające zarządzanie stacją i infrastruktura sieciowa.

W TVN zostaną wymienione systemy wspierające zarządzanie stacją i infrastruktura sieciowa.

Telewizja TVN w kwietniu br. rozpoczęła wdrożenie systemu zarządzania stacją telewizyjną CSM (Channel Management System), belgijskiej firmy MediaGenix. Koszt projektu przekracza 1 mln USD (4 mln zł). "Co prawda wykorzystywany od kilku lat system oparty na DOS spełnia swoje funkcje - pozwala na przygotowywanie końcowej ramówki, obsługuje zakupy programów, wspiera zarządzanie taśmami i czasem reklamowym - jest jednak niestabilny. Czasami gubi dane" - mówi Luiza Warno, kierownik Działu Informatyki w TVN sp. z o.o., kierownik projektu wdrożenia systemu MediaGenix.

Długie poszukiwania

Od początku istnienia do zarządzania tzw. ramówką TVN wykorzystywała system czeskiej firmy MIS. Niemal od razu okazało się, że wymagania stacji są większe niż możliwości programu. Pojawiające się kolejne potrzeby zaspokajano tworząc "nakładki". Po roku podjęto decyzję o rozpoczęciu poszukiwania nowego systemu. Czeskie rozwiązanie nie posiadało wielu niezbędnych funkcji. "Prawa do wyświetlania filmu zwykle obejmują kilka emisji. Program powinien automatycznie uniemożliwiać nadanie danego filmu, jeśli liczba zakupionych emisji została wyczerpana. Obecnie ta funkcja jest niedostępna, a pracownicy muszą wszystko pamiętać" - wyjaśnia Luiza Warno. Podobnie jest z regulowaniem czasu reklamowego na godzinę: przekroczenie 12-minutowego limitu wiąże się z wysokimi karami ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Program zarządzający ramówką powinien automatycznie eliminować takie sytuacje.

Początkowo rozważano możliwość stworzenia systemu przy wykorzystaniu wiedzy, jaką zgromadzono w stacji podczas użytkowania systemu czeskiego. Wykonanie planowano zlecić firmie zewnętrznej. Ostatecznie jednak zarząd zdecydował o zakupie gotowego systemu. "Wdrożenie gotowego systemu można było wykorzystać do dalszej optymalizacji działań w zakresie zarządzania czasem reklamowym" - podkreśla Luiza Warno.

Projekt na rok

TVN rozpoczęła poszukiwanie systemu zintegrowanego, który umożliwiałby jednoczesną obsługę zarządzania ramówką i sprzedażą czasu reklamowego. Programy MediaGenix Spot On (sprzedaż czasu reklamowego) i What's On (część programowa i zarządzanie ramówką), choć miały dwie oddzielne bazy danych, to pozwalały na łatwą ich integrację. Zaletą rozwiązań MediaGenix było także to, że systemy te były wdrażane w szwedzkiej telewizji Canal 5, którego właścicielem jest firma SBS, posiadająca 30% udziałów w TVN. Dzięki temu przedstawiciele polskiej stacji mogli obserwować wdrożenie systemu.

Pod koniec marca br. TVN zawarła umowę z MediaGenix. Projekt rozpoczął się w kwietniu, a jego realizację zaplanowano na 12 miesięcy. "Dużo czasu przeznaczyliśmy na precyzyjne zaplanowanie wdrożenia i dostosowanie systemów MediaGenix do naszych wymagań i dopasowanie ich do innych działających systemów: finansowo-księgowego i emisyjnego" - mówi Luiza Warno. "Wraz z wdrożeniem konieczna będzie zmiana pewnych procesów zachodzących w stacji, jej strukturze i organizacji pracy. Chcemy wykorzystać wdrożenie do tego, aby się czegoś nauczyć" - dodaje.

Na przełomie roku będą działać jednocześnie systemy - MIS i rozwiązania MediaGenix. Oba będą tworzyły ramówkę. Dopiero po uzyskaniu pewności co do poprawnego działania nowych systemów (Spot On i What's On), zostaną one uruchomione produkcyjnie. Najwcześniej nastąpi to w marcu 2002 r.

Nie tylko ramówka

Wdrażanie CMS to tylko jeden z elementów procesu reorganizacji pracy w TVN. Kolejnym ma być zmiana systemu finansowo-księgowego oraz projekt stworzenia bazy danych do zarządzania produkcją programu. Ostatnim elementem systemu będzie narzędzie do tworzenia raportów dla zarządu, w szczególności dotyczących porównań dochodów z kosztami wyliczanymi dla konkretnych programów. "Obecnie określenie rzeczywistych kosztów jest niezmiernie trudne, a przygotowanie raportów - pracochłonne i długotrwałe" - wyjaśnia Luiza Warno.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200