Repozytorium wymagań

Podstawowa reguła w projekcie to: zapisać wymagania i uzyskać ich akceptację przez użytkownika. Do tego celu ma być przydatny pakiet Caliber RM, opracowany przez firmę Technology Builders.

Podstawowa reguła w projekcie to: zapisać wymagania i uzyskać ich akceptację przez użytkownika. Do tego celu ma być przydatny pakiet Caliber RM, opracowany przez firmę Technology Builders.

Jak wynika z analizy nieudanych projektów informatycznych, większości z nich nie zakończono sukcesem na skutek tego, że osoby odpowiedzialne nie potrafiły odpowiednio zarządzać wymaganiami i oczekiwaniami wobec projektu. Każde wymaganie w projekcie powinno być zapisane i zaakceptowane przez użytkownika. Dotyczy to nie tylko wymagań początkowych, lecz także każdej zmiany. Nie zapewnia to sukcesu projektu, ale niestosowanie się do tych zaleceń może zakończyć się klęską.

Pomocnik projektantów

Narzędzia CASE pozwalają na zapisanie wymagań w stosunku do projektu informatycznego, ale ponieważ same są stosowane dość rzadko (i tylko w przypadku dużych projektów), to i wymaganiami mało kto się opiekuje. Najpopularniejszym narzędziem do zapisania wymagań projektu jest edytor tekstowy. Nie zapewnia on jednak właściwości potrzebnych do śledzenia stanu wymagań, zmian, dyskusji, akceptacji itp. Dokumenty tekstowe nie są również najlepszym medium do przechowywania skomplikowanych struktur hierarchicznych, a taką postać mają wymagania projektowe.

Firma Technology Builders oparła projekt pakietu do zarządzania wymaganiami projektów informatycznych Caliber-RM 1.1 na obiektowej bazie danych Versant Corporation. Pakiet Caliber-RM składa się z serwera przechowującego wymagania i aplikacji klienckich dla osób odpowiedzialnych za projekt. Java zawiera również rozszerzenie do przeglądarek WWW, pozwalające na posługiwanie się nią jako klientem pakietu Caliber-RM.

Zarządzanie wymaganiami

Wymaganiom przypisuje się pewną liczbę atrybutów stałych (właściciel, opis, priorytet, złożoność i inne) lub definiowanych przez szefa projektu. Można również przypisać odniesienie do dokumentu tekstowego precyzującego wymaganie, dotyczące całego dokumentu lub określonego akapitu.

Wymagania zapisane w postaci tekstów są organizowane w drzewiaste struktury hierarchiczne (numerowane 1.0, 1.1, 1.2, 1.1.1, itd) lub płaskie (numerowane kolejno). Wyświetlane są również w podobnej postaci, przy czym forma płaska powala na sortowanie lub filtrowanie wymagań zgodnie z wartoś-cią atrybutów. Możliwe jest również określenie zależności wymagań wychodzących poza strukturę drzewiastą. Matryca zależności wymagań pozwala je odnaleźć i śledzić.

Caliber-RM umożliwia przechowywanie różnych wersji projektu (wersja demo, podstawowa, zaawansowana, drugi release itp.) i przenoszenie wymagań między nimi.

Moduł administracyjny pakietu służy do nadawania uprawnień użytkownikom i ich grupom. Dla celów audytu, pakiet przechowuje wszystkie zmiany wymagań. Pozwala również na automatyczne powiadamianie pocztą elektroniczną wskazanej osoby o każdej zmianie wymagań lub dodaniu nowego podpunktu.

Istotną cechą pakietu jest możliwość tworzenia grup dyskusyjnych i dodawania komentarzy do każdego wymagania; nie ma jednak automatycznego wskazywania o pojawieniu się nowych.

Wymagania zapisane w bazie Versant można eksportować dla celów dokumentacji w formacie Worda lub pliku tekstowego ASCII, tworzyć raporty oraz eksportować wszystkie dane do bazy Access, z której można również korzystać do tworzenia specjalizowanych raportów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200