Reorganizacja w Karen Notebook

Karen Notebook rezygnuje z dystrybucji komputerów przenośnych przez spółkę zależną Silico ExImp, zamierza także rozwinąć działalność w zakresie produkcji oprogramowania oraz stworzyć ogólnopolską sieć serwisową. Firma posunięcia te uzasadnia potrzebą dostosowania działalności do realiów polskiego rynku i wycofywaniem się z inwestycji o małej rentowności.

Karen Notebook rezygnuje z dystrybucji komputerów przenośnych przez spółkę zależną Silico ExImp, zamierza także rozwinąć działalność w zakresie produkcji oprogramowania oraz stworzyć ogólnopolską sieć serwisową. Firma posunięcia te uzasadnia potrzebą dostosowania działalności do realiów polskiego rynku i wycofywaniem się z inwestycji o małej rentowności.

Karen, jeden z największych polskich dystrybutorów komputerów przenośnych, w ostatnim czasie ponosi straty, które przekroczyły 2,5 mln zł. Przedstawiciele firmy uzasadnili to silną konkurencją na rynku dystrybucyjnym i zmniejszającą się rentownością dystrybutorów. Rezygnacja z dystrybucji sprzętu przez Silico ExImp i ich bezpośrednia sprzedaż klientom ma pozwolić firmie na znaczną redukcję kosztów działalności.

Karen Notebook kupił w tym tygodniu, za ok. 5 mln zł, firmę Polsystem-2 - twórcę programów finansowo-księgowych i wspomagających zarządzanie. Jej zakup ma związek z planami rozwoju Grupy . Firma zamierza inwestować w obszary, które dotychczas nie były ściśle związane z rynkiem notebooków. Dzięki firmie Polsystem-2 kierownictwo Karenu liczy na osiągniecie znacznych przychodów ze sprzedaży programów finansowo-księgowych. Przychody ze sprzedaży notebooków mają zmniejszyć się do końca roku z 90 do 75%.

Karen Notebook zamierza również rozwinąć usługi serwisowe. W tym celu w ciągu dwóch miesięcy zostaną połączone dwie, zależne od Karenu spółki serwisowe.

Kierownictwo Karenu wycofało wniosek o dopuszczenie firmy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Ponowny wniosek firma zamierza złożyć jesienią br.


TOP 200