Reorganizacja konsultantów

Wrocławska firma SRS będzie świadczyć usługi doradcze z zakresu informatyki wszystkim klientom Siemens Nixdorf Informationssysteme w Polsce.

Wrocławska firma SRS będzie świadczyć usługi doradcze z zakresu informatyki wszystkim klientom Siemens Nixdorf Informationssysteme w Polsce.

Zatrudniająca w tej chwili dziesięciu konsultantów SRS działa na polskim rynku od 1992 r. i specjalizuje się w doradztwie przy wdrożeniach SAP R/3. Po reorganizacji koncernu, SRS wejdzie w skład Siemens Business Services. "Cały polski oddział Siemensa Nixdorfa podlega procesowi konsolidacji. Jednym z jego szczebli jest stworzenie jednolitego działu usług" - mówi Renata Sikora-Kuklewicz z działu marketingu Siemensa Nixdorfa.

Koncern nie planuje dokonania większych zmian w strukturze firmy. Nie zamierza również rezygnować z dotychczasowych klientów SRS, którzy pracują na platformach sprzętowych innych niż oferowane przez Siemens Nixdorf.