Reorganizacja Apple Europe

W związku ze zmianami politycznymi jakie zaszły w Europie w ciągu ostatnich dwóch lat, mający swoją siedzibę w Paryżu oddział Apple Europe postanowił zmienić swoją strukturę organizacyjną.

W związku ze zmianami politycznymi jakie zaszły w Europie w ciągu ostatnich dwóch lat, mający swoją siedzibę w Paryżu oddział Apple Europe postanowił zmienić swoją strukturę organizacyjną.

Rezygnuje on z podporządkowania struktury organizacyjnej podziałom terytorialnym, zwracając większą uwagę na tematyczny układ zadań. W związku z tym powstały osobne wydziały zajmujące się: obsługą najważniejszych rynków, tj. wielkimi kontraktami (Large Accounts); edukacją; biznesem oraz serwisem dla Macintosha.


TOP 200