Renaissance inwestuje w Wind Telecom

Fundusze European Renaissance Capital II i ABN AMRO Renaissance Capital przejmą za 400 tys. USD 35% akcji firmy Wind Telecom z Bielska-Białej.

Fundusze European Renaissance Capital II i ABN AMRO Renaissance Capital przejmą za 400 tys. USD 35% akcji firmy Wind Telecom z Bielska-Białej.

W I kwartale 2002 r. fundusze kupią obligacje zamienne na akcje za kwotę 500 tys. USD. W sumie będą one miały 40% akcji Wind Telecom. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na rozwój systemu Contactis.


TOP 200