Relacja z Business Espresso "Cyfrowa era biznesu"

Business Espresso, 10 czerwca, Warszawa

10 czerwca spotkaliśmy się na śniadaniu z udziałem szefów IT i praktyków biznesu cyfrowego.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Andrzej Kaczmarczyk (OLPP), Renata Maciejewska (PP Porty Lotnicze), Piotr Puczyński (Poczta Polska), Krzysztof Słotwiński (Rabo Bank), Sławomir Nowicki (PKP Informatyka), Błażej Stankowski (Wolters Kluver).

Wystąpili Ade McCormack – doradca liderów organizacji cyfrowych i wykładowca MIT Sloan School of Management oraz Financial Times, CIO UK i Harvard Businesss Review, oraz Gill Sukhbinder, Chief Technologist HP w regionie EMEA, HP Fellow.

Mówcy skupili się na transformacji cyfrowej biznesu z perspektywy lidera biznesowego i technologicznego. Jak zwracał uwagę Ade McCormack, CIO z grona CIO 100 – szefów IT czołowych firm w Wielkiej Brytanii, w pierwszej kolejności postrzegają się jako liderzy biznesowi, a dopiero potem – technologii. Co do takiego, nowego modelu CIO zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania.

Wystąpienia zainspirowały do dyskusji:

Czy technologia zmienia reguły prowadzenia biznesu?

Szereg przykładów przedstawili obaj mówcy, a podsumował Gill Sukhibinder potwierdzając prognozę Accenture, że „every business is digital business today”. Uczestnicy zgodzili się, że zarząd potrzebuje wsparcia, aby dostrzec znaczenie i istotę zmian w otoczeniu firmy.

Kiedy IT i jego szef mogą przyczynić się do sukcesu firmy?

W tym kontekście szczególna rola w transformacji przypada CIO. Cyfrowa zmiana biznesu powinna być jego głównym przedmiotem zainteresowania; CIO powinien posiadać wiedzę i doświadczenie integracji poszczególnych rozwiązań i technologii kojarzonych z cyfrowym biznesem.

Jak wykorzystać nową falę biznesu opartego na technologii?

W ocenie uczestników spotkania, cyfrowa transformacja niesie szansę całkowitego przeformułowania modelu i sposobu prowadzenia biznesu. Co za tym idzie – nowego zdefiniowania miejsca firmy na rynku, ucieczki do przodu.

Uczestnicy spotkania reprezentują bardzo szerokie spektrum branż i sektorów gospodarki. Zgodnie zadeklarowali jednak, że ich firmy już funkcjonują – w większym lub mniejszym stopniu - w modelu biznesowym, który można nazwać biznesem cyfrowym. Wszystkie firmy rozwijają nadal ten model.

Zmiana jest bardzo zindywidualizowana. Dokonuje się poprzez sięganie w różny sposób po wybrane rozwiązania technologiczne z całego zestawu dojrzewających dziś lub dojrzałych tzw. disruptive technologies. Są one adaptowane do pomysłów na nowe, cyfrowe obsłużenie klientów firmy i wewnętrznie – do nowych, cyfrowych modeli pracy firmy. Transformacja w stronę cyfrowego biznesu dokonuje się też na różnym etapie rozwoju firm i organizacji IT.

W przypadku Poczty Polskiej cyfrowa transformacja jest równoznaczna z kreowaniem nowego pomysłu na biznes pocztowy. Transformacja cyfrowa jest postrzegana jako najważniejsza szansa transformacyjna naszej poczty. Przesłanki sukcesu stanowi rozwój platformy usług elektronicznych Envelo. Z kolei w przypadku oficyny Wolters Kluver model cyfrowy dominuje już od wielu lat. Wiele produktów powstało od początku w formie cyfrowej. Dalsza transformacja jednak nadal jest potrzebna, co jest podyktowane potrzebą dostosowania do zmian w sposobie wykorzystania specjalistycznej informacji przez klientów.

W przypadku wszystkich firm CIO poczuwają się do odpowiedzialności za właściwą transformację. Wynika to w pierwszej kolejności z posiadania doświadczenia pozwalającego na ocenę ryzyka związanego z możliwościami i ograniczeniami poszczególnych technologii. CIO deklarowali jednak zarazem, że równie ważna jest znajomość biznesu:

- znajomość w wymiarze jego modelu, założeń, procesów, rynku – co pozwala definiować okazje i szanse biznesowe związane z konkretnymi zastosowaniami i przekształceniami biznesu;

- znajomość w wymiarze osobistych relacji z przedstawicielami biznesu i z zarządem firmy, wypracowanie wysokiej pozycji w hierarchii organizacyjnej – co umożliwia sprawną komunikację i promowanie wzorów i modeli najlepszych dla firmy i odradzanie scenariuszy zbyt ryzykownych.

Za podsumowanie może być służyć stwierdzenie, że nadchodząca rzeczywistość to zarówno „Business driven IT”, jak i „IT driven enterprise”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200