Rekordowy ruch na portalach pracy

Mimo zawirowań gospodarczych i politycznych, 90% pracowników biurowych w Polsce rozważa zmianę pracy, wynika z wynika z badania przeprowadzonego przez Wise Rabbit dla grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs.

Popularne zwłaszcza wśród informatyków portale Just Joint IT oraz Rocket Jobs regularnie zlecają badania rynku pracy w Polsce. Z ostatniego, przeprowadzonego na ich zlecenie przez Wise Rabbit, wynika na pierwszy rzut oka niezwykle zaskakujący wniosek - 9 na 10 pracowników biurowych w Polsce wyraża otwartość na zmianę pracy. Ponad połowa chce zmienić pracę w ciągu najbliższego roku i aktywnie szuka nowego pracodawcy. I to w czasie najgorszych odczytów ekonomicznych od trzech dekad.

Wiadomo, że im bardziej niepewna przyszłość, tym mniejsza skłonność do podejmowania decyzji o zmianie pracy. Tymczasem polski rynek pracy w 2023 r. wciąż wykazuje dużą odporność na zawirowania gospodarcze. Świadczy o tym m.in. duża – i ciągle rosnąca – liczba ofert pracy, jedna z najniższych w Europie stopa bezrobocia oraz kolejne wyniki badań rynku pracy. Jak się okazuje, na początku drugiego kwartału 2023, 61% pracowników biurowych planuje obecnie zmianę pracy. Jednocześnie blisko 70% nie obawia się o utratę swojego aktualnego stanowiska w najbliższym półroczu.

Zobacz również:

  • Jak AI zmieni rynek pracy?
  • Konferencja Online Ework Group: Przyszłość rekrutacji w IT. Co przyniesie 2024?

„Wbrew doniesieniom medialnym o studzeniu gospodarek, obserwujemy duży ruch na rynku pracy i rekordowe zainteresowanie ogłoszeniami na Just Join IT i Rocket Jobs. W 2022 r. oba portale odwiedziło łącznie 10 mln użytkowników. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie są motywacje Polaków do szukania nowej pracy i czy czas inflacji oraz wyzwań gospodarczych to dobry moment na zmiany. Jak się okazuje, tak - aż 57% badanych aktywnie i regularnie przegląda oferty na portalach pracy. To badanie to także sygnał dla pracodawców, że w najbliższym roku warto pozostawać otwartym na talenty i wykorzystać ruch na rynku” - mówi Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Rekordowy ruch na portalach pracy
Rekordowy ruch na portalach pracy
Rekordowy ruch na portalach pracy

I tak, ktualnie aż 89% Polaków pracujących w segmencie white collar jest otwartych na zmianę pracy, a 61% już ją planuje. Połowa spośród wszystkich planujących ten ruch, już aktywnie szuka dla siebie nowego miejsca zatrudnienia. Co drugi pracownik chce znaleźć nowego pracodawcę jeszcze w tym roku. Widać, że trend jest powszechny. Spośród badanych, aż 58% wskazuje, że ich znajomi także planują zmianę pracy. Skłonność do przekwalifikowania wykazuje niemal 1/3 badanych pracowników sektora white collar. Aż 63% osób, które planują reskilling, reprezentuje grupę badanych w wieku 28-45 lat. Co ciekawe, do podjęcia tej decyzji bardziej skłonne są kobiety (64%) niż mężczyźni (36%).

Rekordowy ruch na portalach pracy
Rekordowy ruch na portalach pracy

Główne motywacje badanych do zmiany pracy to lepsze zarobki (58%), możliwość rozwoju (30%) oraz elastyczny czas pracy (27%). 26% oczekuje spokojnej pracy bez obciążenia psychicznego, co wskazuje na wagę trendu work-life balance. Ankietowani wskazują także, że szukają zajęcia związanego z ich pasją (22%). Interesujące jest to, że wśród pracowników Generacji Z odsetek ten jest większy i wynosi 27%. Ponadto, 11% badanych chce zmienić pracę dla lepszego stanowiska.

57% respondentów badania przyznało się do aktywnego i regularnego przeglądania na portalach pracy, 46% do szlifowania CV, 23% do networkingu. Z kolei 31% polega na poleceniach od znajomych i rodziny, 34% doszkala się i robi kursy, drugie tyle uczy się nowych języków obcych.

Rekordowy ruch na portalach pracy
Rekordowy ruch na portalach pracy

Zainteresowanie Polaków zmianą pracy lub przebranżowieniem przekłada się na wzrost odwiedzin w serwisach z ogłoszeniami o pracę oraz znaczny przyrost aplikacji. Z danych Rocket Jobs i Just Join IT wynika, że zainteresowanie ofertami pracy w styczniu i lutym 2023 r. było znacznie większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba aplikacji na obu portalach wzrosła ponad dwukrotnie.

„W styczniu i lutym 2023 r. portal RocketJobs.pl odwiedziło blisko 60% unikalnych użytkowników więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei Just Join IT, w pierwszych dwóch miesiącach tego roku zanotował wzrost odwiedzających o ponad 30%. Zwiększony ruch na portalach bezpośrednio przełożył się na wzrost liczby aplikacji. W przypadku Rocketjobs.pl kandydaci złożyli o 113% więcej CV r/r, na Just Join IT aż o 133% więcej r/r” - mówi Michał Szum, Head of Customer Care, Just Join IT.

W badaniu przeprowadzonym na przełomie lutego i marca 2023 przez Wise Rabbit na zlecenie grupy portali pracy Just Join IT i Rocket Jobs, wzięło udział 501 osób w wieku 19-45 lat. Ankietowani reprezentowali branżę IT, finansową, handlową, inżynieryjną, HR, marketingową i kreatywną. Spośród badanych 40% to specjaliści, 26% managerowie, a 22% to kadra zarządzająca. Pozostałe 12% stanowiły osoby zatrudnione na stanowiskach asystenckich. 36% ankietowanych pracuje zawodowo 1-4 lata, 37% 5-10 lat, a 28% dłużej niż 10 lat. 56% pracuje obecnie w biurze, 15% hybrydowo, a 29% zdalnie. Kobiety stanowią 60% badanej grupy.

Źródło: Just Join IT

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200