Reklama produktów w Internecie

Oznaczanie przekazów

Wszystkie przekazy handlowe rozpowszechniane w Internecie powinny być łatwo rozpoznawalne. W tym celu dostawcy przekazów handlowych na żądanie zostaną zobowiązani do stosowania odpowiednich systemów kwalifikowania i oznaczania przekazów, aby odbiorca mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru audycji, jak i w trakcie jej trwania. Szczegółowe określenie systemu oznaczania treści zostanie ustalone dopiero na etapie przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy.

W przypadku lokowania produktów audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, będą musiały zostać oznaczone znakiem graficznym informującym o tym fakcie, na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę. Na końcu audycji można będzie umieścić neutralną informację o producencie lub sprzedawcy lokowanego produktu oraz o samym produkcie.

Przekazy zakazane

Zabrania się publicznego udostępniania przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich bez stosowania zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających ich odbieranie. Również w tym przypadku szczegółowe określenie zabezpieczeń technicznych - przykładowo systemów filtrowania czy oznaczania treści - zostanie ustalone dopiero na poziomie przepisów wykonawczych.

Z punktu widzenia przedmiotu przekazu handlowego zakazuje się całkowitego informowania o papierosach i innych wyrobach tytoniowych. Jeśli chodzi o alkohol, wymaga się jedynie, by przekazy handlowe nie były kierowane do małoletnich i nie zachęcały do jego nieumiarkowanej konsumpcji. Ostatecznie, w przypadku leków zakazuje się przekazów handlowych produktów i zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na receptę.

Tomasz Koryzma jest radcą prawnym, partnerem w Dziale Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie, a Julia Bonder-Le Berre jest aplikantem radcowskim, prawnikiem w Dziale Własności Intelektualnej kancelarii Baker & McKenzie.


TOP 200