Regulacja pasma niezbędna

Wiele organizacji zarządza swoim pasmem sieciowym stosując zestaw polityk sieciowych, które ograniczają zakres pasma dostępny dla poszczególnych typów ruchu. Można w ten sposób ograniczać sprowadzanie plików muzycznych, wykorzystywanie komunikatorów czy dostęp do poszczególnych witryn webowych. Limitując pasmo dla ruchu niebiznesowego, poprawia się przepustowość sieci dla aplikacji biznesowych.

Niektóre organizacje podają, że już w 2003 r. ponad połowa ich pasma sieciowego była wykorzystywana do sprowadzanie plików muzycznych i na usługi udostępniania plików.

Pasmo jest zazwyczaj zarządzane z wykorzystaniem jednego lub kilku urządzeń sieciowych i zapór ogniowych, które zapewniają tę funkcjonalność. Nie ma większego znaczenia, które rozwiązanie wybierze się do zarządzania pasmem, ponieważ wszystkie są oparte na regułach. Administrator sieci pisze reguły, które określają pasmo dostępne dla różnych typów ruchu sieciowego. W ten sposób wielu administratorów utrzymuje odpowiedni poziom QoS (Quality of Service), niezbędny dla niektórych aplikacji.

I tak np. w sieciach obsługujących telefonię VoIP często używa się reguł do zarezerwowania odpowiedniego pasma zapewniającego utrzymanie rozmowy telefonicznej wolnej od zaniku głosu i opóźnień. Bez zarezerwowania takiego pasma, rozmowy telefoniczne mogą być zakłócane, jeżeli użytkownik zacznie korzystać z takich aplikacji jak np. BitTorrent, które konsumują olbrzymią część pasma i są optymalizowane do używania maksymalnie dużego zakresu pasma w danym momencie.

Dobrze zaprojektowane reguły pozwalają utrzymać stabilny ruch związany z aplikacjami krytycznymi, dławiąc jednocześnie ruch "rozrywkowy" czy inny, niezwiązany z biznesem. Istotne jest stałe odświeżanie takich reguł, odpowiednio do zmieniających się wzorców. Użytkowanie sieci ewoluuje wraz z upływem czasu i udostępnianiem użytkownikom sieci nowych aplikacji i usług.

Ponieważ wzorce użytkowania sieci stale się zmieniają, administratorzy muszą dostosowywać do tej ewolucji obszar zarządzania siecią. Posługiwanie się statycznym zbiorem reguł prowadzi zazwyczaj do frustracji użytkowników i kiepskiego poziomu usług zapewnianych przez administratorów sieci. Te nowe wzorce użytkowania będą też komplikowane przez nowy sprzęt komputerowy i zabezpieczający dołączany do sieci.

Wiele organizacji i uczelni instaluje np. rzutniki, które odbierają obrazy za pośrednictwem sieci. Rozwiązane takie eliminuje konieczność prowadzenie kabli wideo do sal wykładowych czy pokoi konferencyjnych. Ujemną stroną takiego rozwiązania jest jednak to, że jest to kolejne źródło generowania dodatkowego ruchu. Obciążenie sieci spowodowane przyłączeniem rzutników wydaje się jednak bardzo małe w porównaniu z dodatkowym ruchem wynikającym z włączenia do sieci kamer. Niektóre z nich są przeznaczone do celów produkcyjnych, ale większość jest zazwyczaj zintegrowana z systemem stałego nadzoru bezpieczeństwa i generuje stały ruch wideo.

Coraz większa popularność rozwiązań wirtualnych, opartych na sieciach społecznościowych i masowe korzystanie z gier sieciowych, z udziałem wielu uczestników, zmienia wzorce użytkowania sieci w wielu organizacjach. Sieci społecznościowe i gry sieciowe konsumują sporą część pasma i powinny być proaktywnie zarządzane wraz z innymi aplikacjami niebiznesowymi, jak radio internetowe czy media strumieniowe.

Utrzymywanie reguł zarządzania na stale aktualnym poziomie to rzecz równie ważna, jak utrzymywanie aktualnych podpisów cyfrowych plików w aplikacjach wykrywania wtargnięć i wirusów. Nowi "pasmożercy" pojawiają się tak często, jak nowe wirusy i inne formy malware. Jedynym sposobem, panowania nad tym problemem jest stałe przeglądanie reguł zarządzania pasmem i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Efektywna korekta reguł zarządzania pasmem wymaga, aby sieć była zarządzana proaktywnie, z uwzględnieniem corocznego procesu planowania zasobów. Uaktualnienie reguł musi iść ręka w rękę z dodawaniem nowych możliwości i wprowadzaniem istotnych zmian w sieci i aplikacjach. Trudno znaleźć organizację, która zmniejszyła konsumpcję pasma sieciowego. Krzywa wykorzystania sieci ma zawsze jeden kierunek - w górę - w miarę jak przybywa aplikacji wymagających coraz więcej pasma sieciowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200