Regionalne aplikacje

IFS oferuje nową wersję systemu ERP na rynek Europy Środkowej i Wschodniej.

IFS oferuje nową wersję systemu ERP na rynek Europy Środkowej i Wschodniej.

IFS reklamuje Applications 2002 jako oprogramowanie, pozwalające zmniejszyć koszty operacyjne, skrócić czas wdrożenia, uzyskać szybszy zwrot z inwestycji i ograniczyć koszty obsługi aplikacji. "IFS Applications 2002 to przede wszystkim uporządkowanie, wygładzenie i rozwinięcie funkcjonalności wprowadzonej w poprzednich wersjach" - mówi Marcin Bąkowski, konsultant IFS Central & Eastern Europe.

Moduły dedykowane

W ten sposób rozszerzono funkcjonalność modułu CRM. Rozwinięto procesy biznesowe, dotyczące obsługi klienta po dokonaniu sprzedaży, obejmują- ce możliwość dokonywania dalszych transakcji, oraz obsługę serwisową. Wraz z IFS Applications 2002 producent wprowadził dedykowane wersje tego modułu przeznaczone dla branż motoryzacyjnej, stoczniowej i przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą, np. budynkami.

Z kolei do modułu Projektowanie - wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją jednostkową - wprowadzono opcję zdalnej pracy nad projektem przez Internet. "Dzięki temu inżynierowie z grup projektowych, znajdujących się w różnych, odległych lokalizacjach, mogą pracować równocześnie nad tym samym projektem" - zapewniają przedstawiciele producenta.

Więcej wiedzy

Nowością w IFS Application 2002 są tzw. stymulatory efektywności, czyli baza wiedzy o 150. najczęściej pojawiających się problemach biznesowych i sposobach ich rozwiązania, pogrupowanych na branże lub obszary funkcjonalne. "Przykładem stymulatora efektywności może być sposób rozwiązania tzw. efektu bicza, czyli kumulowania się w ramach łańcucha dostaw źle zinterpretowanych informacji o popycie, związanych np. z jego sezonowością" - mówi Kamil Stawicki, kierujący działem rozwiązań biznesowych w sp. z o.o. "Nasze rozwiązania są zgodne ze standardowymi modelami referencyjnymi, opracowanymi przez organizację Supply Chain Council" - dodaje.

Dodano także pakiety e-learnig, które umożliwiają automatyzowanie i przyspieszenie procesu szkoleń użytkowników ERP. Materiały szkoleniowe całkowicie zintegrowano z aplikacją. Uzupełniają one standardowe funkcje wspierające użytkowników.

Ku nowym sektorom

Firma zamierza oferować IFS Applications 2002 przede wszystkim nowym klientom. Poza sektorami przemysłowym i energetycznym, chce ich szukać głównie wśród firm budowlanych. IFS liczy, że uda się również poszerzyć bazę klientów w telekomunikacji (obecnie są to PTK Centertel i Polska Telefonia Cyfrowa) oraz branży ubezpieczeniowej (Gerling i Hestia).

Po raz pierwszy IFS nie oferuje odrębnych wersji na rynki krajowe. Kilkadziesiąt krajów, w których działa firma, połączono w grupy, w ramach których obowiązuje jedna wersja systemu. Produkt jest lokalizowany automatycznie w trakcie instalacji.

Klientom małym i dużym

Wprowadzenie IFS Applications 2002 wiąże się również ze zmianą zasad licencjonowania systemu. IFS odszedł od modelu wyceny opartego na liczbach modułów i ich użytkowników. Teraz cena licencji będzie uzależniona od liczby użytkowników i sposobu wykorzystania systemu. Podobne modele wprowadzili już najwięksi konkurenci IFS Ń SAP i Oracle. Licencje na IFS Applications 2002 będą tym tańsze, im mniejszy zakres funkcjonalny będzie wykorzystywany przez danego użytkownika. Ma to pozwolić IFS konkurować w walce o kontrakty w małych i średnich firmach z tańszymi, mniej rozbudowanymi pakietami.


TOP 200