Red Hat czasu rzeczywistego

Firma ogłosiła wydanie nowej wersji swojego systemu Enterprise MRG Linux.

Enterprise MRG jest wariantem Red Hat Enterprise Linux, dostrojonym do obciążeń związanych z przekazywaniem wiadomości oraz przetwarzaniem danych w modelu grid. Różni się od standardowej dystrybucji Red Hat Linux, przystosowanej do zadań związanych z pracą z plikami, bazami danych i dostarczaniem aplikacji. Zamiast standardowego jądra, wykorzystuje zmodyfikowane, bazujące na zestawie łat CONFIG_PREEMPT_RT, utworzonym m.in. przez deweloperów Red Hat, Novell, IBM i Silicon Graphics, a także środowisko open source. Dodatkowo jądro zostało dostrojone do pracy z procesorami wielordzeniowymi, co jest ważne, gdy Intel i AMD wprowadzają procesory o większej ilości rdzeni, dedykowane do serwerów.

MRG 1.1 posiada natywne sterowniki dla magistrali InfiniBand oraz RDMA, przeznaczone do usługi klastra o bardzo małych opóźnieniach. Dzięki nim węzły mogą przenosić dane bezpośrednio do i z pamięci, zamiast przesyłać je przez stos I/O, zmniejszając w ten sposób opóźnienia. W wyniku tych modyfikacji powstał system, który coraz bardziej zbliża się do modelu pracy w czasie rzeczywistym, jego jądro oferuje aplikacjom najniższe możliwe opóźnienia. Podobnym produktem z tej samej niszy jest SUSE Linux Enterprise Real-Time (SLERT), będący wariantem systemu SLES 10. Z takich systemów korzystają firmy, które eksploatują aplikacje wymagające minimalnych opóźnień, np. w niektórych zastosowaniach przemysłowych lub militarnych.

Jednym z zastosowań systemu jest sprawne przekazywanie wiadomości. Przykładami aplikacji, które polegają na bardzo dużej ilości wiadomości, są: IBM Websphere MQ, Tibco Rendezvous, Java Messaging Service, a nawet Microsoft Message Queuing Middleware. Red Hat wspiera właśnie takie masowe przekazywanie wiadomości, wykorzystuje tutaj mechanizm Advanced Message Queuing Protocol, będący otwartą i standardową implementacją ich kolejkowania.

Drugim ważnym składnikiem jest przetwarzanie danych w modelu grid. W tym celu zaadaptowano oprogramowanie Condor utworzone na Uniwersytecie Wisconsin. W poprzednich wersjach Condor nie był dołączany do MRG, w wersji 1.0, był to jedynie zwiastun technologiczny. Obecnie jest to już wersja produkcyjna, która umożliwia tworzenie lokalnych sieci grid, przy użyciu fizycznych lub zwirtualizowanych środowisk, przy czym możliwe jest wykorzystywanie wydajności procesora zwykłych stacji roboczych dołączonych do tej sieci przez aplikacje HPC .

Pierwotnie planowano wydanie wersji 1.1 pod koniec 2008 r., ale niewielkie opóźnienie prac spowodowało publikację dopiero teraz. Enterprise MRG jest produktem komercyjnym, który ma kosztować niemal dwa razy tyle, co zwykła licencja RHEL. Nowy produkt Red Hat ma w założeniach konkurować cenowo z produktami IBM WebSphere MQ i Tibco Rendezvous.


TOP 200