Recycling w EWG

Komisja EWG przygotowuje program powtórnego wykorzystania odpadów przemysłowych (w tym i zużytego sprzętu) oraz handlowych (opakowania) czyli recyclingu.

Komisja EWG przygotowuje program powtórnego wykorzystania odpadów przemysłowych (w tym i zużytego sprzętu) oraz handlowych (opakowania) czyli recyclingu.

Dotychczas w krajach Wspólnoty Europejskiej tylko ok. 18% opakowań jest przetwarzanych z myślą o ponownym użyciu. Tymczasem w krajach Wspólnego Rynku gromadzi się rocznie ok. 50 mln ton odpadów pochodzących jedynie z wyrzucanych opakowań. Wskaźnik ten stale i szybko rośnie. Komisja zamierza w ciągu 10 lat doprowadzić do sytuacji, w której wskaźnik recyclingu wyniesie 90%. Pełne poparcie Komisji zyskują takie działania, jak utworzenie w Anglii grupy Industry Council For Electronic & Electrical Equipment Recycling ICER (Przemysłowa Rada ds. Recyclingu Wyposażenia Elektronicznego i Elektrycznego). Jednym z założycieli ICER jest ICL.


TOP 200