Raporty w intranecie

Zmiany w Crystal Reports 8 nie są rewolucyjne. Powinny jednak skrócić czas oczekiwania na wyniki.

Zmiany w Crystal Reports 8 nie są rewolucyjne. Powinny jednak skrócić czas oczekiwania na wyniki.

W lutym firma Seagate Software wprowadziła do sprzedaży nową wersję popularnego pakietu do raportowania Crystal Reports 8. Wprawdzie już poprzedni Crystal Reports 7 oferował wiele funkcji w zakresie dystrybucji raportów w intranecie i Internecie, ale nowa wersja jest bardziej zaawansowana.

Krytyczna wydajność

Crystal Reports 8 jest aplikacją typu klient/serwer, w której większość operacji związanych z obliczaniem i dystrybucją raportów wykonuje motor raportowania działający na serwerze. Część kliencka służy zaś do tworzenia formy i przeglądania raportów. Ustawienie zakładki w raporcie pozwala wykonywać wielostronicowy raport na serwerze, a pobierać do przeglądania jedynie zaznaczoną stronę, skracając czas oczekiwania i zmniejszając objętość przekazywanego pliku.

Seagate zmienił konstrukcję motoru raportowania, który teraz ma lepiej wykorzystać wielowątkową architekturę komputera i jego systemu operacyjnego. Dopracowano również dostęp do baz SQL - obecnie część operacji z raportu można wykonywać w serwerze bazy danych, dzięki czemu unika się przekazywania przez sieć dużej liczby rekordów z bazy. Funkcja wybierania unikalnych rekordów również zmniejsza obciążenie sieci i motoru raportowania przez eliminowanie powtarzających się danych. Funkcja TopN wybiera tylko określoną liczbę rekordów spełniających zadany warunek. Przedstawiciele Seagate Software twierdzą, że te ulepszenia spowodowały dziesięciokrotne zwiększenie wydajności i pozwoliły zwiększyć liczbę jednocześnie obsługiwanych użytkowników z 10 do 50.

Bliżej technologii Microsoftu

Obsługę użytkowników pracujących w intranecie powinno usprawnić włączenie do Crystal Reports 8 obsługi formatu DHTML (HTML 4.0), a także rozszerzenia do przeglądarek służące do prezentacji raportu, możliwość włączania adresów URL odwołujących się do innych dokumentów oraz zapamiętywania raportów bezpośrednio w folderze Web serwera Windows 2000 i pakietu Microsoft Office 2000.

W motorze raportowania zwiększono o ok. 100 liczbę dostępnych funkcji z obecnych 650. Zmieniono też składnię języka raportowania, wzorując ją na składni Visual Basica. Crystal Reports 8 oferuje możliwość integracji z programami Microsoft Excel i Access przez włączenie do listwy narzędziowej tych programów dostępu do motoru raportowania pakietu, eksportu raportów w formatach Word, Excel i RTF oraz posługiwania się OLE DB dla dostępu do danych, zapamiętywanych w bazie danych Microsoft SQL Server.

Już w poprzedniej wersji dostępny był samodzielny obiekt Report Designer Component, który można wykorzystywać w środowisku Microsoft COM do włączania możliwości raportowania do aplikacji i dokumentów. Obecnie ma on wszystkie możliwości motoru raportowania Crystal Reports 8. W wersji Developer dostępne są jego funkcje programistyczne API (wymaga to jednak opłacenia licencji na moduł wykonawczy pakietu).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200