Raporty po polsku

InfoViDE spolonizowała BusinessObjects 4.1, narzędzie służące do tworzenia raportów.

InfoViDE spolonizowała BusinessObjects 4.1, narzędzie służące do tworzenia raportów.

Zazwyczaj systemy wspomagania podejmowania decyzji są przeznaczone wyłącznie dla kadry zarządzającej. Jest to spowodowane wysoką ceną oprogramowania, koniecznością utrzymywania hurtowni danych, z których system czerpie informacje, jak i przekonaniem, że szeregowy pracownik firmy rzadko potrzebuje szczegółowych informacji o jej działaniu. Francuska firma BusinessObjects zawdzięcza sukces rynkowy innemu podejściu.

Proponuje produkt o nazwie BusinessObjects do wspomagania codziennej działalności handlowej, marketingowej, działów obsługi klienta, księgowości czy działu personalnego. Jest on przeznaczony dla szerokiego ogółu pracowników przedsiębiorstwa.

Narzędzia do raportowania

BusinessObjects to przede wszystkim narzędzie, służące do przeglądania i tworzenia raportów, w których można korzystać z różnych źródeł danych (relacyjne bazy danych, serwery OLAP, pliki Excela). Pozwala na przeglądanie i aktualizację raportów przygotowanych uprzednio przez specjalistę. Z danych numerycznych w raporcie można na bieżąco utworzyć wykres, diagram kołowy lub słupkowy.

Do przybliżenia użytkownikom systemu mało zrozumiałych, a czasem nawet wprowadzających w błąd, nazw tabel, kolumn i obiektów z bazy między BusinessObjects a źródłami danych tworzy się pośrednią warstwę semantyczną - światy BusinessObjects. Przekształca ona te nazwy w pojęcia używane w codziennej działalności np. "zysk za trzeci kwartał", "obrót oddziału w Krakowie".

Warstwa semantyczna łączy odpowiednie pojęcia biznesowe z danymi szczegółowymi lub zagregowanymi z baz danych, z których tworzy się raport. Warstwa semantyczna BusinessObjects i informacje o prawach dostępu są przechowywane w centralnym repozytorium. Warstwę semantyczną przygotowuje administrator, dobrze znający strukturę źródeł danych. Może on również przygotować raporty, które będą używane przez wielu użytkowników.

Tworzenie raportu to przede wszystkim opracowanie odpowiedniego zapytania do bazy danych. W BusinessObjects polega to na przenoszeniu odpowiednich obiektów (ze świata BusinessObjects) do okienka dialogowego zapytania i określaniu warunków filtracji wyników. Następnie można już zająć się nadaniem mu odpowiedniej formy graficznej. Do tworzenia wzorców raportów służy program BusinessObjects Designer, a do administrowania raportami, ustalania praw dostępu dla użytkowników - pakiet BusinessObjects Supervisor.

Analizować dokładniej

Możliwości analityczne BusinessObjects są stosunkowo niewielkie i ograniczają się do prostych funkcji arytmetycznych, tworzenia tabel przestawnych, poszukiwania tendencji, drążenia danych szczegółowych. Większe możliwości zapewnia używanie specyficznych wersji pakietu m.in. BusinessQuery for Excel, BusinessQuery for Statistica. Pozwalają one na przygotowanie i pobranie danych do aplikacji, w których dane można dokładniej analizować.

Oddzielny pakiet BusinessMiner, oparty na tej samej idei światów BusinessObjects, łączących dane operacyjne z pojęciami biznesowymi, pozwala na prowadzenie znacznie bardziej wyrafinowanych analiz, korzystając z zaawansowanych narzędzi do klasyfikowania, grupowania, poszukiwania zależności i tendencji, asocjacji, prognoz.

Document Agent Server to pakiet służący do rozpowszechniania raportów i danych wśród pracowników przedsiębiorstwa. W zadanym czasie uaktualnia dane zawarte w raporcie i przesyła je użytkownikom.

Istnieje również WebIntelligence - specjalna wersja BusinessObjects do pracy w intranecie. Ma ona te same właściwości co podstawowy pakiet do raportowania i analiz BusinessObjects, a także współpracuje z repozytorium i narzędziami administracyjnymi.

BO po polsku

Firma InfoViDE przygotowała spolonizowaną wersję programów z pakietu BusinessObjects 4.1. W pakiecie wszystkie opcje z menu, opisy raportów, wykresów i diagramów są napisane w jęz. polskim. Nie zostały spolszczone opcje pomocy.

Choć pakiet promowany jest jako narzędzie do masowego użytku, jego ceny są stosunkowo wysokie. Podstawowy program klienta do raportowania BusinessObjects kosztuje 895 USD, a jego rozbudowa o możliwości analityczne OLAP to dodatkowo 1045 USD.

Moduły przeznaczone do tworzenia raportów są stosunkowo tanie. Przykładowo, BusinessObjects Designer kosztuje 3000 USD na jedno stanowisko programistyczne.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200