Raport z giełdowego milenium

Od pięciu miesięcy do Komisji Papierów Wartościowych wpływają raporty spółek, dotyczące postępów prac związanych z problemem roku 2000.

Od pięciu miesięcy do Komisji Papierów Wartościowych wpływają raporty spółek, dotyczące postępów prac związanych z problemem roku 2000. Ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych po 1 stycznia 2000 r. ?Praktycznie wszystkie spółki obecne na giełdzie przesłały już nam informacje o postępach w przygotowaniach do nadejścia nowego milenium? ? mówią przedstawiciele KPWiG. W przypadku zakończenia przygotowań instytucje polskiego ryku finansowego muszą przedstawić opinię specjalistów potwierdzającą odporność ich systemu. Niestety, komisja nie precyzuje, kto może wydawać takie zaświadczenia. Każdy musi samodzielnie szukać poręczyciela.

* więcej w numerze Computerworld 3/99 z 18 stycznia


TOP 200