Raport na tacy

Network Documentor automatyzuje tworzenie dokumentacji technicznej, opisującej konfigurację serwerów Windows NT i Microsoft Exchange.

Network Documentor automatyzuje tworzenie dokumentacji technicznej, opisującej konfigurację serwerów Windows NT i Microsoft Exchange.

Firma Ecora.com zaoferowała pomoc administratorom serwerów pocztowych Exchange. Udostępniła bowiem narzędzie umożliwiające zautomatyzowane tworzenie rozbudowanych raportów opisujących konfigurację serwerów. Administrator otrzymuje obszerny raport w formacie Adobe Acrobat PDF, MS Word lub HTML. W przypadku tworzenia dokumentacji dla jednego serwera usługa dostępna jest bezpłatnie.

Bez rozbudowanej aplikacji

Narzędzie Exchange Network Documentor działa wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej. Aby z niego skorzystać, administrator musi zalogować się na stacji roboczej lub serwerze z systemem Windows NT, zainstalowaną aplikacją Microsoft Exchange Administrator oraz przeglądarką Internet Explorer 4.0 lub nowszą. Narzędzie wymaga również, aby w site Exchange'a znajdował się co najmniej jeden serwer Exchange w wersji 5.5.

Procedura analizy środowiska Microsoft Exchange sprowadza się do tego, że administrator pobiera przez przeglądarkę internetową komponent ActiveX, który lokalnie "wyciąga" z systemowej bazy Registry oraz programu Microsoft Exchange Administrator wszystkie parametry konfiguracyjne serwera pocztowego (Exchange zawiera ponad 200 różnych okienek z parametrami) i następnie wysyła je poprzez bezpieczny kanał SSL do serwera Ecora.com. Komponent ActiveX zbiera informacje wyłącznie o konfiguracji serwerów, connectorów, site'ów oraz repozytoriów informacji. Pomija natomiast takie dane, jak lista i konfiguracja skrzynek pocztowych, list dystrybucyjnych itp. Po przesłaniu informacji do Ecora.com przeglądarka internetowa otwiera kolejne okno, w którym prezentuje gotowy już raport, stworzony na podstawie dostarczonych danych.

Kilkudziesięciostronicowy raport można oglądać w przeglądarce lub pobrać do lokalnego przeglądania i wydruku. Opisuje on dosyć dokładnie środowisko Microsoft Exchange, pomijając jednak te rozszerzenia aplikacji pocztowej, które zostały opracowane przez firmy inne niż Microsoft, np. connector aplikacji faksowej Faxination. W tym przypadku administrator sam musi stworzyć dokumentację konfiguracyjną.

Ważnym elementem dokumentacji są liczne wskazówki dotyczące sposobu, w jaki można zoptymalizować działanie środowiska Exchange przez modyfikację określonych parametrów, np. jak modyfikacja jednego z parametrów wpływa na inny itp.

Bezpłatnie, ale jednorazowo

Ecora.com oferuje, oprócz usługi Network Documentor for Microsoft Exchange, analogiczne rozwiązanie przeznaczone do dokumentowania konfiguracji domen Windows NT i pracujących w nich stacji roboczych i serwerów. Wykorzystanie obu narzędzi w wersji beta jest bezpłatne, ale ogranicza się do przygotowania raportów dla pojedynczych serwerów. Usługa, polegająca na stworzeniu raportu dotyczącego wszystkich posiadanych serwerów Microsoft Exchange i Windows NT, jest dostępna komercyjnie. Można wykupić jednorazowo usługę opracowania dokumentacji lub też roczną subskrypcję, umożliwiającą tworzenie dowolnej liczby dokumentacji w roku. Drugi wariant pozwala automatycznie aktualizować dokumentację po wprowadzeniu zmian w konfiguracji serwerów. Jednorazowe stworzenie dokumentacji kosztuje 200 USD od serwera, a roczna subskrypcja aktualizacji dokumentacji - 500 USD od serwera.

<hr size=1 noshade>Network Documentor for Microsoft Exchange

Producent: Ecora.com,http://www.ecora.com

Wymagania: serwer Microsoft Exchange, przeglądarka Internet Explorer

Cena: jednorazowe opracowanie dokumentacji dla jednego serwera jest bezpłatne; roczna licencja, umożliwiająca tworzenie dowolnej liczby dokumentacji, kosztuje 500 USD za każdy serwer

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200