Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT. Jeżeli użytkownik wykorzystuje program RSH.EXE na platformie Windows NT Server 4.0 lub Workstation do zdalnego wykonywania poleceń na serwerze unixowym, to każdorazowo proszony jest o podanie hasła. Aby uniknąć tego problemu, należy do pliku hosts.equiv na serwerze unixowym dodać nazwę oraz numer IP komputera, na którym uruchamiany jest program RSH.EXE.

HP NetServer LH. Serwery NetServer LH firmy Hewlett-Packard nie pozwalają dowolnie korzystać z gniazd PCI, co okazało się w przypadku użytkowania na nich systemu NetWare 3.12 i 4.11. Ósme gniazdo PCI współdzieli bowiem jedno przerwanie z kontrolerem SCSI, pracującym w serwerze, przez co nie można w nich zainstalować karty sieciowej. Jedno przerwanie współdzielą także gniazda o numerach 5 i 7. Należy więc pamiętać o tym, aby zainstalowane w nich karty mogły współdzielić jedno przerwanie i nie kolidowały ze sobą.

Artisoft LANtastic. Użytkownicy wykorzystujący oprogramowanie LANtastic 7.0 Internet Gateway jako bramkę internetową mogą mieć trudności w korzystaniu z usługi IRC (Internet Relay Chat). Większość serwerów IRC nie umożliwia bowiem korzystania z tej usługi więcej niż jednemu użytkownikowi z takim samym adresem IP, a w taki sposób działa bramka internetowa LANtastica - użytkownicy współdzielą jeden numer IP. Firma Artisoft twierdzi, że jej system nie obsługuje usługi IRC.

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected].

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200