Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition. Microsoft udostępnił czwarty zestaw poprawek (Service Pack 4) do systemu Windows NT Server 4.0 w wersji TSE. SP4 zawiera wiele poprawek, które mają zapewnić zgodność oprogramowania z rokiem 2000, rozszerzenia dotyczące systemu bezpieczeństwa i np. obsługi symbolu waluty euro w aplikacjach pracujących pod kontrolą tego systemu.

Pakiet jest dostępny pod adresemftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/ fixes/usa/NT40TSE/SP4.

<hr>

Internet Explorer. Przeglądarka Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 dla Windows NT 4.0 i Windows 95 oraz Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 dla Windows 98 może niepoprawnie routować żądania wyświetlenia lokalnych stron intranetowych (zapytania są kierowane przez serwer proxy, zamiast go pomijać). Problem występuje wtedy, gdy zamiast nazwy serwera, z którym komputer powinien łączyć się bezpośrednio, w op-cjach zostanie wpisany wyłącznie jego numer IP. Microsoft pracuje nad usunięciem tego problemu. Poprawka ma być zawarta w kolejnym pakiecie Service Pack do przeglądarki Internet Explorer.

<hr>

BorderManager Enterprise Edition 3.0. Novell udostępnił pierwszy zestaw poprawek do pakietu BorderManager Enterprise Edition 3.0. Usuwa on m.in. problem z przeglądarką Internet Explorer 4.0, która może wysyłać komunikaty powodujące czyszczenie bufora serwera proxy bez względu na to, czy jest to potrzebne.

Service Pack 1 jest dostępny pod adresemhttp://support.novell.com/cgi-bin/search/tidfinder.cgi?2950014.

<hr>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com.

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected].

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200