Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Windows NT Server 4.0. Microsoft poinformował o dostępności poprawki uniemożliwiającej atak Sechole na serwery Windows NT. Jeśli serwer Windows NT nie zostanie poprawnie zabezpieczony, to osoba nie mająca uprawnień administratora, a posiadająca konto w domenie NT, może uzyskać prawa administracyjne. Poprawka dostępna jest pod adresem:ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/fixes/usa/NT40/Hotfixes-postSP3/priv-fix .

Windows NT 4.0. Podczas uruchamiania systemu Windows NT 4.0 na ekranie może pojawić się komunikat o błędzie "STOP C0000142 (DLL initialization failed) Initialization of the dynamic link library C:path>\USER32.DLL failed. The process is terminating abornormally". Spowodowany jest on najczęściej kolidującymi ze sobą wersjami bibliotek USER32.DLL i GDI32.DLL. Microsoft proponuje w takim wypadku zastąpić plik GDI32.DLL przechowywany w katalogu WINNT\SYSTEM32 takim samym plikiem, ale z trzeciego zestawu poprawek (Service Pack 3). Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod adresem:http://www.microsoft.com/kb/articles/q191/9/91.asp .

Microsoft Outlook 97. Aplikacja Outlook 97 pracująca pod kontrolą systemu Windows może mieć problemy z odczytywaniem niektórych załączników wysyłanych z komputerów Macintosh za pośrednictwem aplikacji Exchange do Maca. Jeśli załączniki są zakodowane wg formatu MacBinary, to PC-towi użytkownicy Outlook'a nie mogą takich załączników przesyłać dalej i edytować. Na razie Microsoft nie udostępnił żadnej poprawki tego błędu.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com .

I nformacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected] .


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200