Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Windows NT. Microsoft opublikował poprawkę do systemu Windows NT 4.0 zabezpieczającą dane mechanizmu Local Security Authority (LSA), wykorzystywanego do przechowywania informacji, zawierających m.in. hasła używane do uruchamiania serwisów systemowych (o ile nie pracują one w standardowej konfiguracji - z konta Local System). Poprawka wprowadza dodatkowe szyfrowanie w momencie gdy dane LSA są kopiowane na taśmy podczas wykonywania kopii awaryjnych danych serwera i systemowej bazy Registry. Ogranicza ona także ewentualną dystrybucję danych LSA do zdalnych klientów bądź też reagowania systemu na zapytania ze strony nie autoryzowanych urządzeń.

Microsoft Money 98. Podczas wykonywania przez użytkownika archiwizacji danych programu na dyskietkach może okazać się, że jego plik finansowy jest zbyt duży, by zmieścić się na jednym dysku. Microsoft udostępnił uaktualnienie do Money 98, pomocne przy rozwiązaniu tego problemu. Po ściągnięciu i uruchomieniu pliku

http://suport.microsoft.com/download/support/msfiles/mdbr1.exe , program będzie mógł wykonywać archiwizację danych na kilka dyskietek, dzieląc większy plik na mniejsze części.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200