Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Problematyczna poprawka. Microsoft wyeliminował ze swojego poprawkę znaną pod nazwą LM-FIX, która powinna być instalowana na komputerach z systemem Windows NT i pakietem poprawek Service Pack 3. Firma odkryła bowiem, że w niektórych przypadkach instalacja tej poprawki może spowodować poja- wienie się błędów w funkcjonowaniu pewnych mechanizmów DCOM. Wszyscy, którzy zainstalowali poprawkę, nie powinni się niepokoić, dopóki nie zobaczą komunikatów o błędach związanych z DCOM.

Serwer Notes 4.6.1 na Windows NT. Jeżeli podczas instalacji serwera Notes 4.6.1 została wybrana opcja Single Password Logon, to usunięcie pakietu za pośrednictwem standardowej procedury może być niewykonalne. Niemożliwy będzie bowiem dostęp do plików NLS.EXE i NSLSVC.EXE na 32-bitowych systemach Windows oraz ALS.EXE i ASLSVC.EXE na platformie Alpha. Aby wyeliminować te pliki, należy wyświetlić Control Panel i wybrać z niego opcję Services. Następnie odszukać na liście usługę Single Password i wyłączyć jej inicjowanie (przestawić na Disabled). Po ponownym uruchomieniu komputera dostęp do plików będzie przywrócony i możliwe będzie ich usunięcie.

Windows NT. Kiedy pod kontrolą Windows NT jest uruchamiana 16-bitowa aplikacja, system ładuje do pamięci dwa specjalne pliki NTVDM.EXE i WOWEXEC.EXE, umożliwiające poprawną pracę programu 16-bitowego. Po zakończeniu pracy aplikacji, pliki te nie są jednak usuwane z pamięci. Microsoft wyjaśnia, że jest to działanie celowe. Dzięki pozostawieniu tych plików w pamięci kolejne aplikacje 16-bitowe uruchamiane są szybciej.

<hr size=1 noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten dostępny jest pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]


TOP 200