Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Microsoft Windows 98. Podczas aktualizacji systemu z Windows 95 na Windows 98 program instalacyjny może "zapomnieć", jaki typ monitora był skonfigurowany w systemie. Używając specyficznego monitora, wyposażonego w dodatkowe sterowniki, należy spisać jego typ przed instalacją nowej wersji systemu.

<hr size="1" noshade>

Microsoft Transaction Server 1.0. Jeśli podczas instalacji oprogramowania Microsoft Transaction Server 1.0 zostanie wpisana ścieżka instalacyjna o łącznej większej liczbie znaków niż pozwala na to odpowiednie pole tekstowe, to komputer ją przyjmie i zainstaluje oprogramowanie, choć nie będzie mógł wyczyścić pliku opisującego poprawność instalacji. W wersji 1.1 serwera transakcyjnego Microsoftu ten problem już się nie pojawia.

<hr size="1" noshade>

Windows NT 4.0 i Windows 2000. Uwaga dla osób testujących wersję beta Windows 2000: Microsoft odkrył kolejny problem w wersji beta Windows 2000. Jeśli po jej zainstalowaniu na tym samym komputerze zostanie podjęta próba instalacji Windows NT 4.0, to komputer podczas procedury instalacyjnej będzie wyłączał się i ponownie uruchamiał. Problem ten dotyczy wszystkich wersji NT 4.0.

Aby tego uniknąć, Microsoft zaleca skopiowanie pliku WINNT32.EXE z czwartego zestawu poprawek (Service Pack 4) na dysk twardy i uruchomienie go. Alternatywną metodą jest uruchomienie pliku WINNT32.EXE bezpośrednio z płyty z Service Pack 4 (w katalogu SYPPORT\WINNT32), a następnie wskazanie na prośbę programu katalogu I386 na płycie instalacyjnej z Windows NT 4.0. Czynność ta powinna wyeliminować problem.

<hr size="1" noshade>

Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com . Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected] .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200