Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Symantec PcAnywhere i Windows 2000. Oprogramowanie Symantec PcAnywhere 9.0, podstawowe dla wielu administratorów narzędzie umożliwiające zdalne zarządzanie serwerami, nie jest zgodne z Windows 2000. Jego instalacja na tej platformie powoduje zawieszenie pracy systemu przy jego kolejnych uruchomieniach. Dzieje się to z tego powodu, że pakiet instaluje własny sterownik graficzny, umożliwiający przekazywanie ekranu na odległość.

Rozwiązaniem problemu jest instalacja oprogramowania w Windows 2000 i bez proponowanego restartu systemu, jego uaktualnienie do najnowszej wersji za pomocą narzędzia Live Update. Tylko to umożliwi poprawne uruchomienie komputera.

<hr size="1" noshade>

Microsoft Exchange i aktówka (Briefcase). Użytkownicy wykorzystujący system Windows NT i klienta poczty elektronicznej Microsoft Exchange mogą mieć problemy związane z użyciem systemowej aktówki (Briefcase). Jeśli do edytowanego listu dodadzą załącznik znajdujący się w aktówce, to kolejna próba jej otworzenia może zakończyć się niepowodzeniem (na ekranie ukaże się informacja, że aktówka jest wykorzystywana przez inny komputer).

Microsoft nie udostępnił jeszcze poprawki, która usuwałaby ten błąd. Firma proponuje, by użytkownik zamknął i ponownie otworzył aktówkę, a jeśli to nie pomoże - aby zamknął klienta Microsoft Exchange i ponownie próbował skorzystać z aktówki. Ostatecznie firma doradza jednak, aby nie dodawać z niej załączników, lecz dodawać je poprzez przeniesienie odpowiednich dokumentów z aktówki do redagowanego listu.

<hr size="1" noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres bugnet@bugnet.com


TOP 200