Raport błędów

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Błędy w programach i sposoby ich naprawienia

Pseudopoprawki do Windows NT. Microsoft wykrył kilka przypadków, w których poprawki hotfix, korygujące błędy wykryte po udostępnieniu piątego zestawu poprawek, powodowały zawieszanie systemu na maszynach wieloprocesorowych. Problem może dotyczyć wszystkich hotfixów, które zawierają plik TCPIP.SYS z datą utworzenia między 28 kwietnia a 28 maja 1999 r.

Poprawiony sterownik TCPIP.SYS można uzyskać w ramach wsparcia technicznego Microsoftu. Plik ten dla platformy Intela powinien mieć datę utworzenia 4 czerwca 1999 r., godz. 12.12. Pseudopoprawki instalujące problematyczny plik TCPIP.SYS są opisane w artykułach Knowledge Base o numerach: Q223450, Q224585, Q230307, Q230381 i Q232512.

<hr size="1" noshade>

Novell GroupWise 5.2 i 5.5. Oprogramowanie komunikacyjne Novella nie jest w pełni zgodne z rokiem 2000. GroupWise 5.2 nie drukuje informacji o spotkaniach lub zadaniach, które mają nastąpić już w 2000 r. GroupWise 5.5 Web-Access, komponent umożliwiający korzystanie z możliwości GroupWise za pośrednictwem przeglądarki internetowej, nie traktuje roku 2000 jako przestępnego - w jego kalendarzu brakuje 29 lutego.

Problemy te rozwiązują odpowiednio poprawki GroupWise 5 Print Pack 1 oraz GroupWise 5.5 Support Pack 2, dostępne pod adresemhttp://www.novell.com/year2000/patches.html

<hr size="1" noshade>

Novell NetWare 5. Udostępniony przez Novella trzeci zestaw poprawek do systemu NetWare 5 ma poważny błąd, który może powodować utratę konfiguracji wolumenów dyskowych pracujących pod kontrolą NSS (Novell Storage Services), a co za tym idzie - utratę danych przechowywanych na tych wolumenach.

Novell odnalazł już przyczynę błędu i udostępnił na serwerze WWW zaktualizowaną, poprawioną już wersję pakietu Support Pack o numerze 3A.

<hr size="1" noshade>Wymienione błędy i sposoby ich rozwiązania pochodzą z internetowego serwisu informacyjnego BugNet, w którym publikowane są informacje o błędach w popularnych programach. Serwis ten jest dostępny pod adresemhttp://www.bugnet.com

Informacje o znalezionych błędach można wysyłać pocztą elektroniczną pod adres [email protected]

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200